Inovativní formy spolupráce škola a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji

Projekty

V období 06/11 – 04/12 proběhla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizace projektu Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji. Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název projektu: Inovativní formy spolupráce škola a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji

Partner projektu: Střední škla technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice / www.sosd.cz

Realizace: : 1. 6. 2011 – 30. 4. 2012 (řízení realizace projektu – O 10 / 2. oddělení rozvoje lidských zdrojů)

Rozpočet: 1 045 336,04 Kč

Dotace: 100 %

Stručný obsah projektu:

V rámci projektu se uskutečnila odborná stáž v České republice a odborná exkurze v zahraničí, kterých se zúčastnili vybraní žáci SŠTaD, Ostrava - Vítkovice. Stáž i exkurze byly zaměřeny na získání a prohloubení odborných dovedností žáků, vhodně doplnily odborné vyučovací předměty a žákům napomohly získat potřebné kompetence pro vybrané budoucí povolání. Žáci zpracovali z těchto akcí výstupy v podobě powerpointových prezentací, které byly dále využity pro realizaci dalších dvou aktivit projektu. Jako výstup celého projektu vznikl sborník těchto prezentací na CD.

Dalšími aktivitami byly motivačně informační akce pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol v Moravskoslezském kraji, tzv. Station Day a Dny železniční dopravy. Na přípravě i na realizaci těchto akcí se podíleli ve velké míře právě žáci partnerské střední školy, kteří provázeli žáky základních škol světem železnice.

Cíle projektu:

 1. Prohloubení spolupráce SŠTD, Ostrava - Vítkovice a firmy České dráhy
  (realizace odborné stáže a exkurze, motivačně informační aktivity pro žáky základních škol v Moravskoslezském kraji)
 2. Propojení výuky na SŠTD, Ostrava - Vítkovice s příklady dobré praxe
  (příprava žáka SŠ na jeho budoucí profesi v souladu s požadavky praxe)
 3. Rozšíření informovanosti žáků ZŠ o pracovním prostředí a profesích v oblasti železniční dopravy
  (prezentace žákům 8. a 9. ročníku ZŠ) 

Aktivity projektu:

 • příprava a realizace odborné stáže žáků SŠTD, Ostrava - Vítkovice
 • příprava a realizace odborné zahraniční exkurze žáků SŠTD, Ostrava - Vítkovice
 • příprava a realizace „Dnů železniční dopravy“ pro žáky základních škol
 • příprava a realizace „Station Day“ pro žáky základních škol

Odborná stáž (295 kB)

Zahraniční exkurze v Bruselu (397 kB)

Dny železniční dopravy (299 kB)

Station Day (209 kB)

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy