Spolupráce se středními a vysokými školami

Podporujeme studium a rozvoj odborných dovedností žáků a studentů, kteří mají zájem uplatnit se v profesi zaměřené na železniční dopravu.

Žákům a studentům umožňujeme:

  • propojení teoretických znalostí a praktických dovedností
  • seznámení se s prostředím firmy
  • pružný přechod mezi vzděláním, odbornou přípravou k povolání a zaměstnáním
  • rozvoj profesní kariéry

Naše cíle:

  • propojit firmu – školu – žáka
  • zefektivnit, zkvalitnit a rozšířit spolupráci mezi školami a firmou ČD
  • propagovat a zatraktivnit profese v ČD
  • zvyšovat zájem žáků a studentů o železnici
  • motivovat žáky základních škol při volbě povolání k výběru studia oboru zaměřeného na železnici

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy