Úvod » Kariéra » Stipendijní program ČéDés » Jak získat stipendijní program?

Jak získat stipendijní program?

Vyhlášen 10. běh Stipendijního programu ČéDés.

!!! Přihlášku do stipendijního programu je možné zaslat do 28. 2. 2018!!!

Stipendijní program ČéDés je určen pro
-  žáky 9. ročníku základní školy, kteří se hlásí ke studiu vybraného maturitního oboru na jedné z partnerských středních škol – Seznam partnerských středních škol

- žáky, kteří studující v příslušném školním roce 1., 2., nebo 3. ročník na partnerské střední škole vybraný maturitní obor (viz Seznam partnerských středních škol) a mají prospěchový průměr nižší než 2,5 (včetně)

Postup při výběrovém řízení:

Žák si podá přihlášku do stipendijního programu
Přihláška je ke stažení na webových stránkách Českých drah – Ke stažení

Žák zašle motivační dopis
na téma „Proč chci získat Stipendijní program ČéDés a pracovat u společnosti České dráhy.“

  • zájem o železnici
  • motivace a představa o budoucím zaměstnání u Českých drah
  • provozované aktivity zaměřené na železnici

Rozsah dopisu: max. 1 stránka A4

K přihlášce je možné přiložit např. ukázky školních prací, prezentací, fotografií apod. zaměřených na železnici.

Přihlášku a motivační dopis včetně příloh je nutno zaslat do 28. 2. 2018 na adresu:

České dráhy, a.s
Mgr. Věra Nadějová
Personální odbor
Nábřeží L. Svobody 1222
110 15 Praha 1

Žák obdrží písemné vyrozumění o konání výběrového řízení
Předpokládaný termín: duben až květen 2018
Místo konání: střední škola, na kterou se žák hlásí nebo již studuje

Žák absolvuje výběrové řízení
Výběrové řízení se skládá ze dvou částí: ústní pohovor a zdravotní prohlídka.

1. kolo – ústní pohovor
Ústní pohovor je zaměřen zejména na motivaci žáka studovat obor zaměřený na železniční dopravu a motivaci pracovat v oboru. 
Uchazeč, který vyhoví v prvním kole, postupuje do kola druhého.

2. kolo – zdravotní prohlídka
Zdravotní způsobilost vykonávat vybranou profesi posoudí smluvní lékař ČD.

Po absolvování 2. kola je žák písemně vyrozuměn, zda byl přijat do stipendijního programu.

Úspěšný uchazeč podepíše stipendijní smlouvu
Smlouva o příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání je podepsána nejpozději do zahájení školního roku.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy