Hledáme

NÁMĚSTEK generálního ředitele pro provoz a ČLEN PŘEDSTAVENSTVA společnosti České dráhy, a.s.

25.9.2018 - 12:55

Dozorčí rada společnosti České dráhy, a.s., národního provozovatele železniční dopravy v České republice, vyhlašuje výběrové řízení na člena představenstva společnosti České dráhy, a.s.

1. Zodpovědnosti

• pověřen vedením úseku provozu – odboru provozu osobní dopravy, odboru správy a údržby kolejových vozidel

• řídí nastavení a implementaci schválené krátkodobé i dlouhodobé strategie společnosti

• odpovídá za jeho finanční a ekonomické řízení

• provádí a vykonává usnesení představenstva předkládá návrhy či jiné podněty představenstvu k rozhodnutí za účelem zlepšení fungování jím řízeného úseku

2. Manažerské a koordinační činnosti

• řídí a koordinuje činnosti řízeného úseku za účelem realizace činností v souladu se strategií a podnikatelským plánem ČD

• zajišťuje plnění ukazatelů podnikatelského plánu na příslušný kalendářní rok

• řídí podřízené zaměstnance a vykonává všechny činnosti s tím spojené za účelem efektivního využití lidských zdrojů v jím řízeném úseku

Požadavky na uchazeče o danou pozici:

a) Kvalifikační předpoklady a znalosti

• VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru

• důvěryhodnost a bezúhonnost

• manažerské zkušenosti na úrovni nejvyššího managementu (nejméně 3 roky praxe v posledních 5 letech) ve firmě s minimálně 300 zaměstnanci

• znalost ekonomického a finančního řízení podniku

• zkušenost s nastavením/řízením strategie firmy a řízením rizik

• znalost sektoru železniční dopravy a zásad standardizace v železniční dopravě

• zájem o nové trendy ve výrobních technologiích a technologických postupech v oblasti kolejové dopravy

• znalost zákona o obchodních korporacích, souvisejících předpisů a dopravní legislativy

• schopnost efektivně vést tým zaměstnanců a povzbuzovat týmovou spolupráci, být flexibilní s analytickým a technickým myšlením

• komunikační a vyjednávací schopnosti

• odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti

• velmi dobrá znalost obecné a odborné angličtiny slovem i písmem

b) Požadované přílohy k přihlášce

• strukturovaný profesní životopis v českém a anglickém jazyce (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe; včetně relevantních úspěchů a zodpovědností);

• průvodní motivační dopis, včetně možného termínu nástupu

c) Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení

Přihlášku spolu s přílohami je nutné podat prostřednictvím e-mailu na adresu:

ceskedrahy@constellation.cz

nebo poštou na adresu: Constellation s.r.o., U Prašné brány 1, 11000 Praha 1

V předmětu e-mailu/na obálku prosím uveďte: Výběrové řízení na Náměstka generálního ředitele společnosti České dráhy, a. s. pro provoz a člena představenstva společnosti České dráhy, a. s.

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 19. 10. 2018 ve 12:00 hodin

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Constellation s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1078/1, Praha 1, 110 00, IČ: 289 86 792 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Nebudeme-li vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí vašeho životopisu, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení výběrového řízení skartována.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy