Hledáme

NÁMĚSTEK generálního ředitele pro správu majetku a ČLEN PŘEDSTAVENSTVA společnosti České dráhy, a.s.

25.9.2018 - 17:51

Dozorčí rada společnosti České dráhy, a.s., národního provozovatele železniční dopravy v České republice, vyhlašuje výběrové řízení na člena představenstva společnosti České dráhy, a.s.
 1. Zodpovědnosti
 • pověřen vedením úseku správy majetku – odboru správy a prodeje majetku, odbor centrálního nákupu a logistiky a odbor správní
 • řídí nastavení a implementaci schválené krátkodobé i dlouhodobé strategie společnosti odpovídá za jeho finanční a ekonomické řízení
 • provádí a vykonává usnesení představenstva předkládá návrhy či jiné podněty představenstvu k rozhodnutí za účelem zlepšení fungování jím řízeného úseku
 1. Manažerské a koordinační činnosti

řídí podřízené zaměstnance a vykonává všechny činnosti s tím spojené za účelem efektivního využití lidských zdrojů v jím řízeném úseku

 1. Kvalifikační předpoklady, znalosti
 • VŠ vzdělání právního nebo technického nebo stavebního nebo ekonomického směru
 • důvěryhodnost a bezúhonnost
 • manažerské zkušenosti na úrovni nejvyššího managementu (nejméně 3 roky praxe v posledních 5 letech) ve firmě s minimálně 300 zaměstnanci
 • znalost ekonomického a finančního řízení podniku
 • zkušenost s nastavením/řízením strategie firmy a řízením rizik
 • zkušenosti se správou, údržbou a prodejem nemovitého majetku
 • zkušenosti se správou movitého majetku
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, souvisejících předpisů
 • znalost zákona o obchodních korporacích, souvisejících předpisů a dopravní legislativy
 • schopnost efektivně vést tým zaměstnanců a povzbuzovat týmovou spolupráci, být flexibilní s analytickým a technickým myšlením
 • komunikační a vyjednávací schopnosti
 • odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti
 • velmi dobrá znalost obecné a odborné angličtiny slovem i písmem

 

 1. Požadované přílohy k přihlášce
 • strukturovaný profesní životopis v českém a anglickém jazyce (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe; včetně relevantních úspěchů a zodpovědností);
 • průvodní motivační dopis, včetně možného termínu nástupu
 1. Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení

Přihlášku spolu s přílohami je nutné podat prostřednictvím e-mailu na adresu:

ceskedrahy@constellation.cz   

nebo poštou na adresu: Constellation s.r.o., U Prašné brány 1, 11000 Praha 1

V předmětu e-mailu/na obálku prosím uveďte: Výběrové řízení na Náměstka generálního ředitele společnosti České dráhy, a. s. pro správu majetku a člena představenstva společnosti České dráhy, a. s.                                                         

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 19. 10. 2018 ve 12:00 hodin

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Constellation s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1078/1, Praha 1, IČ: 289 86 792 souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Nebudeme-li vás kontaktovat do tří týdnů od přijetí vašeho životopisu, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení výběrového řízení skartována.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.
Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy