Úvod » Kariéra » Zaměstnanecké výhody » Aktuality

Aktuality


Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31. 3. 2018 (115 kB)


Potvrzení o studiu dětí pro účely jízdních výhod (233 kB)


FIP na tratích železniční společnosti Schweizer Privatbahnen - upřesnění (111 kB)


Omezení platnosti jízdenek FIP ve vybraných vlacích osobní přepravy společnosti DB AG

S účinností od 11. června 2017 se zavádí ve vlacích osobní přepravy společnosti DB AG nová omezení využití jízdenek FIP. Tato omezení platí od 11. června do 9. prosince 2017, kdy budou nahrazena novým zněním.

Sperrliste Sommer 2017 (29 kB)


Odbavení držitelů zahraničních jízdních výhod do přímých sezónních vozů Praha – Bar a zpět (373 kB)


Odbavení držitelů zahraničních jízdních výhod do přímých sezónních vozů Praha – Split a zpět (164 kB)

Kontakty na ECJV- k 27.3.2017 (146 kB)


Info o sezónním spoji v relaci Budapest - Varna,Burgas (159 kB)


Ujednání mezi Koleje Dolnośląskie S.A. a Českými drahami, a.s. (129 kB)


Informace o změnách – Matterhorn Gotthard Bahn AG (111 kB)


Cestování držitelů In Karet s aplikací železniční průkazka na Slovensko v roce 2017 (148 kB)


Lehátkové a lůžkové příplatky pro cestující s jízdenkou FIP na soukromé cesty. (125 kB)


Prolongace zaměstnaneckých jízdních výhod ČD v roce 2017

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2017 je stanoveno období od 01. 01. do 28. 02. 2017. Prolongační částky jsou stejné jako v roce 2016, tj. 1000 Kč hradí zaměstnanci, rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců, pozůstalí a 500 Kč důchodci a děti, vč. sirotků.

Informace k In Kartám s propadlou platností

Na konci roku 2015 a první polovině roku 2016 proběhla hromadná výměna In Karet s propadlou platností. Držitelé In Karet s propadlou platností, kteří požádali o duplikát, obdrželi nový typ In Karty s MAP strukturou. Od 01. 07. 2016 byla ukončena platnost In Karet s propadlou platností vyznačenou na In Kartě pro účely prokazování nároku na jízdní výhody. Upozorňujeme držitele, kterým bude končit platnost jejich In Karty, že se In Karty s končící platností vyměňují průběžně. O duplikát lze požádat nejdříve 2 měsíce před vypršením platnosti stávající karty. O duplikát In Karty s končící platností lze požádat u libovolné pokladní přepážky ČD, na příslušném personálním útvaru dle evidence jízdních výhod nebo v eShopu ČD. K žádosti o výrobu duplikátu In Karty je požadována z důvodu aktualizace nová fotografie.

Potvrzení dokládaná v době prolongace

V době prolongace je nutné doručit na Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé nová potvrzení o pobírání invalidního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu. Tato potvrzení lze doručit osobně nebo zaslat doporučenou poštou či v elektronické podobě naskenované e-mailem.

Průkazy pro bezplatnou jízdu

V době prolongace lze požádat v souladu s předpisem ČD Ok 9 o průkazy pro bezplatnou jízdu (týká se pouze zaměstnanců ČD, a.s. a důchodců ČD, a.s., kteří splňují podmínky pro vydání tohoto průkazu). Kompletní informace a další přepravní podmínky, které nejsou uvedené v předpisech ČD Ok 9 a ČD Ok 10), naleznete v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2017 (dokument č.j. 3466/2016-O10), který je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod nebo v prostředí intranetu ČD, a.s., na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro uživatele Lotus Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy - dokumenty - O10 GŘ - dokumenty personální.

Seznam vlaků ve kterých je nutné mít evidenční lístek v roce 2017 (vlaky vedené na komerční riziko ČD) (46 kB)

Kartička pro zaměstnance (564 kB)

Kontakty na Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé, platnost od 9. 2. 2017 (146 kB)


Omezení platnosti jízdenek FIP ve vybraných vlacích osobní přepravy společnosti DB AG (191 kB)

Sperrliste Winter 2016-2017 (29 kB)


Praha – Zürich přes Linz a zpět komerčním spojem ČD (130 kB)


Informace o změnách u ÖBB a FS Italiane (143 kB)


Výdej jízdenek FIP s prodlouženou platností do 31. 3. 2017 (121 kB)ČD BUS ŠUMAVA (183 kB)Informace k využití služeb taxi (185 kB)Bezplatná přeprava s In Kartu s ŽP ve vlacích společnosti Vogtlandbahn-Regentalbahn-Oberpfalzbahn (113 kB)

 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Kontaktní centrum
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy