Úvod » Kariéra » Zaměstnanecké výhody » Jak používat In Kartu

Jak používat In Kartu

Při převzetí In Karty prosím ověřte, zda souhlasí fotografie, jméno, příjmení, datum narození a platnost karty (pro zaměstnance ČD, partnery ČD a jejich rodinné příslušníky je platnost 3 roky od vydání, služební In Karty vydané v roce 2006 mají platnost 4 roky od vydání).

Aby karta správně fungovala, je nutno dbát následujících zásad:

  • karta smí být používána pouze k účelu, ke kterému byla vydána
  • karta nesmí být dlouhodobě vystavena vlivům extrémních teplot (pod -10°C a nad 40°C) ani působení elektrického nebo magnetického pole mimo běžný rozsah
  • kartu není dovoleno ohýbat, kroutit, lámat, upravovat její rozměry ani jinak mechanicky poškozovat
  • kartu při převzetí vložte do obalu tak, aby vysouvací otvor byl na rubové straně karty
  • kartu je nutno nosit v obalu, při komunikaci karty se čtečkou se nemusí karta z obalu vyjímat

Dokument ke stažení s pokyny pro používání In Karty:

Další informace o In Kartě poskytne zaměstnancům jejich personalistka, rodinným příslušníkům pak personalistka osoby, z jejíhož titulu čerpají jízdní výhody.

Ztráta, odcizení a zničení zaměstnanecké In Karty

Ztrátu, krádež či zničení zaměstnanecké In Karty hlaste u kterékoli personalistky. Blokaci služební In Karty z důvodu ztráty nebo odcizení lze provést také ve všech osobních pokladnách vybavených zařízením pro elektronický výdej jízdenek (UNIPOK) po prokázání totožnosti. Pokud znáte heslo, můžete kartu zablokovat i telefonicky na zákaznické lince 840 112 113 nebo na internetové adrese moje.inkarta.cz. Zablokováním karty se zabrání jejímu zneužití. Odblokování služební In Karty lze provést pouze u příslušné personalistky.

Údaje pro identifikaci

V hlášení je třeba uvést následující údaje:

  • informaci o tom, že se jedná o In Kartu
  • číslo karty
  • úplné jméno a datum narození držitele karty

Pokud výše uvedené údaje neznáte, pokuste se uvést alespoň vám známé údaje.

Reklamace a změna údajů

Reklamaci a požadavky na změnu osobních údajů uplatňujte u své personalistky (u personalistky osoby, z jejíhož titulu čerpáte jízdní výhody).

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy