Úvod » Kariéra » Zaměstnanecké výhody » Jak vypadá In Karta

Jak vypadá In Karta

Nový vzor In Karty

Vzhledy dalších zaměstnaneckých In Karet ČD jsou následující:

Přední strana

Služební In-karta - líc

Zadní strana

Služební In-karta - rub

Zadní strana zaměstnanecké In Karty může u partnerů ČD vypadat odlišně.

Nový vzor In Karty

Nový vzor In-karty

Význam čísla karty

Přední strana

Služební In-karta - číslo

Číslo In Karty je desetimístné číslo ve formátu A BBC DDD DDD.

Význam jednotlivých číslic:

A - Pořadové číslo duplikátu
Je určeno pro identifikaci duplikátů In-karty. Prvokarta má číslo 0. Při ztrátě, krádeži či zničení In-karty dostane držitel duplikát s číslem 1, pak s číslem 2, atd. Nejvýše lze vydat 9 duplikátů.

BB - Pořadové číslo karty
Skončí-li platnost původní In Karty a držitel si pořídí pokračovací kartu, navýší se toto číslo. První karta má na tomto místě 00, první pokračovací In Karta 01 atd.

C - Číslo vydavatele karty
Je do budoucna určeno pro identifikaci vydavatelů In Karet. V současné době jsou jediným vydavatelem ČD, které používají číslo 1.

DDD DDD - Číslo držitele karty
Je určeno pro identifikaci držitele u vydavatele.

Zadní strana

Služební In-karta - číslo na rubu

Na zadní straně In Karty je uveden čárový kód systému EAN-13 doplněný číselným vyjádřením ve tvaru AAB BBB BBB BBBC.

Význam jednotlivých číslic:

AA - Typ označeného produktu
všechny In Karty zde mají číslo 20

B BBB BBB BBB - Číslo In Karty
viz přední strana

C - Kontrolní číslice
kontrolní součet všech číslic

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy