Úvod » Kariéra » Zaměstnanecké výhody » Prolongace 2018

Zaměstnanecké jízdné v roce 2018

K prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 je stanoveno období od 01. 05. do 31. 05. 2018.

Prolongační částky pro rok 2018 jsou stanoveny takto:

  • Zaměstnanci 1100 Kč
  • Rodinní příslušníci zaměstnanců a důchodců (manželé, manželky, registrovaní partneři) 1250 Kč
  • Pozůstalí (vdovy, vdovci, vyjma sirotků) 1250 Kč
  • Důchodci 600 Kč
  • Děti do 26 let (děti zaměstnanců, důchodců a sirotci) 600 Kč

Provedením úhrady prolongační částky je prodloužena platnost aplikace železniční průkazka na In Kartě na další období, prolongační částka uhrazená pro rok 2017 je platná do 31. 05. 2018.

Prolongační částka pro rok 2018 platí do 08. 12. 2018, tj. do doby počátku jízdního řádu 2018/2019.

Potvrzení dokládaná v době prolongace:

V době prolongace je nutné doručit na Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé nová potvrzení o pobírání invalidního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu. Tato potvrzení lze doručit osobně nebo zaslat doporučenou poštou či v elektronické podobě naskenované e-mailem.

Průkazy pro bezplatnou jízdu:

V době prolongace lze požádat v souladu s předpisem ČD Ok 9 o průkazy pro bezplatnou jízdu (týká se pouze zaměstnanců ČD, a.s. a důchodců ČD, a.s., kteří splňují podmínky pro vydání tohoto průkazu).

Časové příplatky k zaměstnaneckým jízdním výhodám:

V návaznosti na změnu Tarifu neplatí jízdní výhody ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (komerční vlaky), lanové dráze a pro přepravu zavazadel. Z tohoto důvodu vyhlašují ČD časové příplatky pro držitele jízdních výhod.

Druhy příplatků:

  • Časový příplatek pro komerční vlaky a lanovku 690 Kč pro zaměstnance a rodinné příslušníky včetně dětí 15+ (tj. RP zaměstnanců, důchodců a vdovy, vdovci, sirotci 15+) / 350 Kč pro důchodce a děti, včetně sirotků -15 let (pro přiznání levnější ceny u dětí do 15 let je rozhodující věk v okamžiku provádění prolongace),
  • Časový příplatek pro zavazadla490 Kč pouze pro zaměstnance, pro další kategorie držitelů jízdních výhod tento příplatek určen není. Úhradou příplatku není nijak dotčena povinnost zaplatit jednorázové úschovné v úschově během přepravy (UBP) dle tarifu TR 10 ve výši 20 Kč

Časové příplatky mají platnost nikoliv roční ode dne zakoupení, ale ode dne zakoupení do ukončení prolongace následujícího roku podle metodického pokynu k prodloužení zaměstnaneckých jízdních výhod. Tyto příplatky je možné nahrát pouze na zaměstnaneckou In Kartu.

  • Jednorázový příplatek k zaměstnaneckým jízdním výhodám

Držitel jízdních výhod, který nepředloží ve vlacích, které nejsou vedeny v závazku veřejné služby (komerční vlaky) nebo na lanové dráze časový příplatek, zakoupí si jednorázový příplatek pro komerční vlaky a lanovku ve výši 125 Kčnebo 5 € (jednotná cena pro každého cestujícího bez ohledu na věk nebo vozovou třídu) pro libovolný počet jízd (v době jeho platnosti) držitelů jízdních výhod.

Kompletní informace k prolongaci roku 2018, včetně postupu při pořízení časových příplatků a zakoupení jednorázového příplatku naleznete v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 (dokument č.j. 1188/2018-O10, vydaný dne 12. 4. 2018). Pokyn je k dispozici na personálních útvarech dle evidence držitele jízdních výhod nebo v prostředí intranetu ČD, a.s., na adrese: http://albatros.cd.cz/dokumenty/O10Gr/dokum.nsf v kategorii Jízdní výhody a pro uživatele Lotus Notes: Soubor/Databáze/Otevřít/ server: Albatros/České dráhy - dokumenty - O10 GŘ - dokumenty personální. Současně je zveřejněn v aplikaci Dokumenty k seznámení ČD.

Seznam všech komerčních vlaků (213 kB)

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy