Úvod » Kontakty » Oznámení podvodu a nekalého jednání

Informace k Etické lince (FAQ)

Co je systém pro oznámení (Etická linka)?

Systém pro oznámení neetického, nekalého či jiného protiprávního jednání je zřízen pro zaměstnance, statutární orgány společnosti České dráhy, a.s., její obchodní partnery a třetí strany, kteří jsou si vědomi neetického, nekalého či jiného protiprávního jednání ve společnosti České dráhy, a.s.

Co musí obsahovat oznámení?

Obsahem oznámení musí být ty skutečnosti, které nasvědčují protiprávnímu jednání. Z oznámení musí být zřejmé, čeho se týká a v čem je dle oznamovatele spatřováno takové jednání.

Jak jsou zpracována přijatá oznámení?

Oznámení lze podat zcela anonymně nebo bez zadání kontaktních údajů. V případě zcela anonymního oznámení však není nadále možné s oznamovatelem jakkoliv komunikovat.

Veškerá přijatá oznámení prostřednictvím všech kanálů oznamovacího systému jsou zpracována se zárukou ochrany totožnosti, nestrannosti a ochrany před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními.

O průběhu šetření Vás budeme informovat v případě, že nám na sebe zanecháte kontakt.

Přijatá oznámení jsou řádně a nezávisle prošetřena a v případě zjištění pochybení jsou vyvozeny důsledky.

Proč je dobré udělit souhlas se sdělením totožnosti?

Veškerá přijatá oznámení jsou zpracována určenými příslušnými osobami. Vzhledem ke složitosti některých oznámení, přičemž tato složitost může být zjištěna až v průběhu prošetřování je zapotřebí spolupracovat s dalšími útvary a odbory, které bez patřičného detailu nemohou Vámi uvedené oznámení řádně prošetřit. Z toho důvodu žádáme o souhlas se sdělením Vaší totožnosti. Zároveň zaručujeme, že v případě udělení souhlasu sdílené informace stále chráněny a informace budou sdíleny jen nezbytným osobám, tak abychom mohli oznámení řádně prošetřit.

Je oznamovatel v případě oznámení protiprávního jednání nějak chráněn?

Zaručujeme jak ochranu totožnosti oznamovatele, tak ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními spočívajícími zejména v odvolání, propuštění, převedení na nižší pozici, změně místa výkonu práce, snížení mzdy, změně pracovní doby, uložení disciplinárních opatření, negativním hodnocení, nátlaku, diskriminaci, zastrašování a jinými důsledky, které by byly vyvolané podaným oprávněným oznámením.

Jak jsou zpracovány mé osobní údaje?

V rámci provozu oznamovacího systému a následného zpracování přijatých oznámení může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů (pokud je uvedete) a / nebo údajů třetích osob. Více informací zde.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy