Úvod » Kontakty » Oznámení podvodu a nekalého jednání

GDPR

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem odhalování protiprávních či jiných nekalých jednání a zajištění odpovídající reakce na tato jednání. Právním základem pro takové zpracování je ochrana oprávněných zájmů společností České dráhy, a.s., (zejména obrana proti finančním ztrátám, poškození dobrého jména nebo trestněprávní odpovědnosti) a ochrana života, zdraví a důstojnosti těch, vůči nimž je protiprávní či jiné nekalé jednání namířeno.

Poskytnuté osobní údaje jsou důsledně chráněny organizačními a technickými opatřeními. Přístupy k osobním údajům jsou omezeny pouze na určené osoby společností České dráhy, a.s.

Shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány pouze na území České republiky. Osobní údaje jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

Společnost České dráhy, a.s., v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a souvisejícími právními předpisy zajišťuje ochranu Vámi poskytnutých osobních údajů v souvislosti s uplatněním Vašeho oznámení prostřednictvím jednotlivých linek oznamovacího systému. Jak uplatnit svá práva v oblasti osobních údajů, naleznete na tomto odkazu pod hlavičkou „Zákaznická Privacy Policy“.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy