Úvod » Nákup a zásobování » EUR palety

Výkon práva užívání ochranné známky EUR a ČD za účelem označování palet při výrobě a opravách

České dráhy, a.s., jsou na základě dohody s Rail Cargo Austria AG oprávněny užívat známku EUR při výrobě palet a mohou výkon práva užívání ochranné známky přenechat třetím osobám za účelem označování palet při jejich výrobě nebo opravách.

České dráhy, a.s., mají na základě zmíněné dohody a jako člen Mezinárodní železniční unie stanovena práva a povinnosti týkající se garance kvality výroby a oprav palet označovaných známkami EUR (registrovanou WIPO pod číslem 430337 ve vlastnictví společnosti Rail Cargo Austria AG) a ČD (slovní ochranná známka „ČD“ registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem 192942 a obrazová ochranná známka okřídlené kolo registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem 178257), která vyplývají z příslušných standardů UIC.

České dráhy, a.s., pověřily společnost ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., zajišťováním mj. výkonu povinností a práv tzv. technického garanta souvisejících s garancí kvality výroby a oprav palet označovaných známkami EUR a ČD. Informace o společnosti ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., a jejich výkonu daných povinností a práv lze nalézt na internetových stránkách společnosti ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s.

ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., jako technický garant je povinen:

  1. certifikovat výrobce a opravce (dále jen "producenti") palet EUR v souladu s podmínkami podle standardů UIC;
  2. v rozsahu a za podmínek stanovených standardy UIC kontrolovat, zda producenti provádějí výrobu a opravu palet EUR v souladu se standardy UIC a zajistit, aby standardy UIC byly každým producentem dodržovány;
  3. kontrolovat, zda producenti používají ochranné známky v souladu s udělenými licencemi a standardy UIC.

ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., je v rámci zajištění garance kvality výroby a oprav palet EUR ze strany Českých drah, a.s. pověřen provádět pravidelné i namátkové kontroly za podmínek stanovených standardy UIC a plnit všechny ostatní povinnosti vyplývající ze standardů UIC. 
ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., je povinna vymáhat práva k ochranným známkám Českých drah, a.s., v případě, že se dozví o jejich porušování ze strany producentů nebo jiných osob.

Seznam producentů ZZV - přehled k 8. 8. 2022 (870 kB)

Kontaktní e-mail: produEURpalet@cd.cz

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy