Úvod » Činnosti » Ostatní činnosti a servis » Telematické služby

Telematické služby

Telekomunikační a IT služby

Dceřiná společnost ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem ICT řešení a také dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby a výstavby telekomunikačních systémů, nezbytných k zabezpečení provozu a provozuschopnosti drážní infrastruktury. Mezi její zákazníky patří státní správa a samospráva či velké tuzemské společnosti. Významnou část svých obchodních aktivit směřuje ČD - Telematika do telekomunikačního sektoru, kde působí jako dodavatel velkoobchodních datových a hlasových služeb.

ČD - Telematika vlastní jednu z nejrozsáhlejších optických infrastruktur v České republice a centrální úložiště dat.

ČD - Telematika sídlí v Praze, pobočky má v sedmi městech České republiky – v Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Pardubicích, Olomouci. Společnost dále provozuje více než 30 servisních míst po celé České republice, která spolu s pobočkami plní funkci klientského servisu.

Poskytované služby

Infrastruktura – společnost se zaměřuje především na poskytování služeb servisu a údržby prvků ICT infrastruktury. Služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Telekomunikace – zákazníci společnosti mohou využívat celou řadu internetových, datových a hlasových služeb s vysokou spolehlivostí garantovanou SLA. Tyto služby jsou určeny zejména telekomunikačním operátorům a lokálním poskytovatelům internetového připojení.

ČD - Telematika je provozovatelem tří plně vybavených datových center v Praze a Pardubicích, ve kterých jsou poskytovány profesionální služby serverhousingu a serverhostingu.

Partnerství a členství

CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Oprávnění k užívání certifikátu Select Certified Partner se specializací Small Business Specialization získala ČD - Telematika na základě obhajoby všech potřebných procesů, standardů a činností spojených s nabídkou síťových služeb a podpory. Certifikát dokládá technické schopnosti a znalosti produktů Cisco, které jsou nezbytné pro poskytování předních síťových řešení zákazníkům.

HEWLETT-PACKARD s.r.o.

ČD - Telematika je držitelem certifikace partnerské úrovně HP Preferred Partner 2007, díky níž může zákazníkům nabízet produkty a služby Hewlett-Packard v takové kvalitě, jakou budou požadovat.

České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Pardubice

V akademické oblasti společnost spolupracuje s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Univerzitou Pardubice. Spolupráce se rozvíjí zejména v oblasti výzkumu a vývoje, ve společném řešení dotovaných projektů i v oblasti lidských zdrojů. Specialisté ze společnosti se také přímo zapojují do výuky a předávají studentům zkušenosti z praxe.

CESNET

Na konci roku 2011 byla podepsána smlouva o poskytnutí výsledků z výzkumu optických přenosových systémů mezi sdružením CESNET, provozovatelem páteřní akademické počítačové sítě v České republice, a společností ČD - Telematika. Smlouva podtrhuje dlouholetou spolupráci ČD-T se sdružením, zejména v oblasti vysokokapacitních přenosů na bázi optických sítí.

Společnost je členem řady profesních organizací:

 • AFCEA – Armed Forces Communications & Electronics Association Czech Chapter, 
 • ČAV – Česká asociace věřitelů,
 • ČIMIB, o.s. – Český institut manažerů informační bezpečnosti,
 • NIX.CZ – sdružení poskytovatelů internetových služeb  
 • CZ.NIC – delegovaný správce domény CZ 
 • ICT Unie – Sdružení pro informační technologie a telekomunikace, 
 • PMF – People Management Forum
 • SDT – Sdružení pro dopravní telematiku. 

Certifikace systémů řízení

 • ČSN EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality
 • ČSN ISO 10006:2004 Systém pro management jakosti projektů
 • ČSN EN ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu
 • ČSN OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 Informační technologie – Management služeb
 • ČSN ISO/IEC 27001:2015 Systém managementu bezpečnosti informací

Osvědčení a certifikáty Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)

Průmyslová bezpečnost – platná potvrzení/osvědčení NBÚ

 • stupeň utajení pro poskytování nebo vznik utajovaných informací – „Tajné“

Bezpečnost informačních systémů – certifikát NBÚ

 • stupeň utajení „Důvěrné“

Více informací o společnosti ČD - Telematika a.s. naleznete na www.cdt.cz

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy