Úvod » Činnosti » Ostatní činnosti a servis » Vývoj a výzkum

Vývoj a výzkum

Odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu zajišťuje pro České dráhy, a.s., dceřiná společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ).

Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti pro železniční systémy a drážní dopravu. VUZ provozuje ve Zkušebním centru Velim dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Svou infrastrukturou a technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci všech druhů jízdních zkoušek kolejových vozidel, zkoušek všech drážních zařízení a  dalších experimentálních měření a ověřování. Součástí zkušebního centra je rovněž Dynamický zkušební stav, který je určen k provádění únavových a dynamických zkoušek vozidel a jejich částí včetně simulací provozních podmínek a provozních stavů vozidel. VUZ Je zapojen do řady mezinárodních projektů v oblasti železničního systému a kolejové dopravy. Úzce spolupracuje s předními výrobci, akademickými institucemi i oborovými organizacemi v rámci Evropské unie i mimo ni.
 
VUZ je notifikovanou osobou č. 1714 pro posuzování shody s požadavky na interoperabilitu evropského železničního systému.

Poskytované služby

  • Zkušebnictví
  • Autorizované činnosti - posuzování shody
  • Akreditovaná certifikace výrobků a systémů řízení jakosti
  • Expertní činnosti v oblasti železničního systému a drážní dopravy


Související informace

Více informací o Výzkumném Ústavu Železničním, a.s. naleznete na http://www.cdvuz.cz.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy