Úvod » Činnosti » Provozování drážní dopravy » Nákladní doprava

Nákladní doprava

Železniční nákladní dopravu provozuje dceřiná společnost ČD Cargo, a.s., na síti více než 9,5 tis. kilometrů železničních tratí České republiky.

ČD Cargo, a.s., zajišťuje přepravu průmyslových a zemědělských komodit, surovin, automobilů, paliv a pohonných hmot, zboží, kontejnerů a nadměrných nákladů. Zajišťuje nájem a pronájem nákladních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Svým zákazníkům poskytují služby nákladní dopravy v celkem 1088 (včetně 31 stanic na tratích privatizovaných). Denně přepravuje po železniční síti cca 25 tis. vozů ložených nejrůznějším zbožím.

Budoucnost

Nákladní železniční doprava ČD Cargo, a.s., zaujímá svými výkony páté místo v EU a přes zvyšující se konkurenci na liberalizovaném trhu nákladní dopravy si hodlá tyto pozice udržet. Součástí priorit jsou proto nezbytné investice do infrastruktury podporujících napojování průmyslových areálů na železniční dopravu, výstavby terminálů kombinované dopravy a logistických center. Během následujících dvou let nasadí ČD Cargo, a.s., do provozu více než 1450 nových nebo modernizovaných železničních nákladních vozů.

Certifikáty a ocenění

Jednou z priorit společnosti je udržování a neustálé zlepšování manažerských systémů ISO a OHSAS (systémů managementu kvality, environmentu, a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). ČD Cargo, a.s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007, které byly uděleny společností SGS CZ, s.r.o. Re-certifikace resp. 1. kontrolní dohledový audit proběhl u těchto systémů v květnu 2013. 

Současně je ČD Cargo, a.s., držitelem osvědčení AEO „Oprávněný hospodářský subjekt“, uděleného dne 24. září 2009. 

Související informace

Více informací o produktech a službách v oblasti nákladní dopravy naleznete na http://www.cdcargo.cz.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy