Úvod » Činnosti » Provozování drážní dopravy » Osobní doprava

Osobní doprava

Železniční osobní doprava představuje jednu ze základních činností Českých drah, a.s.,. Mezi hlavní odběratele služeb v osobní dopravě patří kraje a stát zastoupený Ministerstvem dopravy ČR. 

České dráhy, a.s., kladou v osobní dopravě velký důraz na přiblížení produktů zákazníkům. Naplnění této zásady předpokládá přístup k trhu na bázi segmentace zákaznického spektra. Veškeré záměry vychází z marketingových principů.

Činnosti osobní dopravy a přepravy realizuje úsek náměstka pro osobní dopravu generálního ředitelství Českých drah, a.s.

 

Základní segmenty

 • Segment dálkové osobní dopravy s dílčími trhy:
  a) produkty nadstandardní kvality (vlaky kategorie SC, EC, IC, railjet)
  b) produkty standardní kvality (vlaky kategorie Ex, R, Rx)
 • Segment regionální osobní dopravy s teritoriálními dílčími trhy přizpůsobenými hranicím regionů, coby objednatelů veřejných služeb. Regionální osobní doprava se dále dělí na:
  a) příměstskou
  b) regionální
  c) rychlou regionální

Vývoj v oblasti regionální osobní dopravy směřuje k vytváření regionálních integrovaných dopravních systémů v rámci hranic dnešních krajů resp. regionů, jako alternativy vůči individuálnímu motorismu.


Související informace

Více informací o produktech a službách v oblasti osobní dopravy naleznete na http://www.cd.cz.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy