Úvod » Prodej majetku

Nemovitosti ČD

České dráhy jsou vlastníkem rozsáhlého portfolia nemovitostí na území všech krajů České republiky.

Podnikání s nemovitým majetkem se v Českých drahách realizuje na 2 úrovních - pronájem nemovitého majetku a prodej zbytného majetku.

Pronájmy nebytových prostor, budov a pozemků jsou realizovány v jednotlivých regionech Regionálními správami majetku.

Prodeje jsou vždy realizovány za cenu, která vychází z tržního ocenění nemovitosti, tzn. že podkladem pro výpočet kupní ceny je znalecký posudek ceny obvyklé, která odráží tržní hodnotu nemovitosti v místě a čase.

České dráhy, a.s.
Odbor správy nemovitostí

Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 972 233 249
E-mail: O32sek@gr.cd.cz
 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy