Úvod » Pro investory » Informace pro investory

Harmonogram zveřejňování výsledků hospodaření

Rok 2018
30. dubna
2018
Publikace Výroční zprávy Skupiny ČD za rok 2017 včetně auditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD a auditovaných nekonsolidovaných výsledků ČD, a.s. dle IFRS (česká a anglická verze)
28. dubna
2018
Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2017 (česká a anglická verze)
31. srpna
2018
Publikace Pololetní zprávy Skupiny ČD za I. pololetí roku 2018 včetně neauditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD dle IFRS (česká a anglická verze)
31. srpna
2018
Prezentace pololetních výsledků Skupiny ČD za I. pololetí roku 2018   (česká a anglická verze)

 

České dráhy, a.s.
Odbor ekonomiky - oddělení financování společnosti
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 972 232 754
E-mail: Burza@gr.cd.cz
 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy