Úvod » Pro investory » Informace pro investory

Harmonogram zveřejňování výsledků hospodaření v roce 2023

Rok 2023
27. dubna
2023
Publikace Výroční zprávy Skupiny ČD za rok 2022 včetně auditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD a auditovaných nekonsolidovaných výsledků ČD, a.s. dle IFRS (česká a anglická verze)
21. září
2023
Publikace Pololetní zprávy Skupiny ČD za I. pololetí roku 2023 včetně neauditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD dle IFRS (česká a anglická verze)

 

České dráhy, a.s.
Odbor ekonomiky
Nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 00 Praha 1
E-mail: Burza@gr.cd.cz
 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy