Úvod » Skupina ČD

Výběrové řízení na dva členy Představenstva společnosti České dráhy, a.s.

Dozorčí rada společnosti České dráhy, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dva členy Představenstva společnosti České dráhy, a.s.

Název pracovní pozice

Dva členové Představenstva společnosti České dráhy, a.s.

1. Zodpovědnosti

 • pověřen vedením svěřeného úseku ČD (v rozsahu pověření představenstva ČD) dle rozhodnutí představenstva společnosti
 • řídí nastavení a implementaci schválené krátkodobé i dlouhodobé strategie společnosti – podnikatelského plánu v oblasti kompetence řízeného úseku
 • spoluzodpovídá za jeho finanční a ekonomické řízení
 • provádí a vykonává usnesení představenstva vztahující se k řízenému úseku za účelem efektivního plnění jeho cílů
 • předkládá návrhy či jiné podněty představenstvu k rozhodnutí za účelem zlepšení fungování jím řízeného úseku
 • vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti ve smyslu ZOK (Zákon o obchodních korporacích) a souvisejících předpisů

2. Manažerské a koordinační činnosti

 • řídí a koordinuje činnosti řízeného úseku za účelem realizace činností v souladu se strategií a podnikatelským plánem ČD
 • zajišťuje část ekonomického vedení ČD v rozsahu pověření představenstva ČD
 • zajišťuje plnění ukazatelů podnikatelského plánu na příslušný kalendářní rok v rozsahu činností jim řízeného úseku
 • řídí podřízené zaměstnance a vykonává všechny činnosti s tím spojené (zadávání a kontrola pracovních úkolů, motivace a hodnocení, vzdělávání a rozvoj aj.) za účelem efektivního využití lidských zdrojů v jím řízeném úseku

Požadavky na uchazeče o danou pozici:

a) Kvalifikační předpoklady, znalosti

 • VŠ vzdělání právního nebo technického nebo ekonomického směru
 • důvěryhodnost a bezúhonnost
 • manažerské zkušenosti na úrovni nejvyššího managementu ve firmě s minimálně 100 zaměstnanci
 • znalost ekonomického a finančního řízení podniku
 • zkušenost s nastavením/řízením strategie firmy a řízením rizik
 • zkušenosti se správou majetku nebo s obchodní činností
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, souvisejících předpisů
 • znalost zákona o obchodních korporacích, souvisejících předpisů a dopravní legislativy
 • schopnost efektivně vést tým zaměstnanců a povzbuzovat týmovou spolupráci, být flexibilní s analytickým a technickým myšlením
 • komunikační a vyjednávací schopnosti
 • odolnost vůči stresu a ovlivňování, integrita osobnosti
 • velmi dobrá znalost obecné a odborné angličtiny slovem i písmem
 • připravenost k podání žádosti o bezpečnostní prověrku

b) Požadované přílohy k přihlášce

 • strukturovaný profesní životopis v českém a anglickém jazyce (vzdělání, odborné kvalifikace, přehled pracovních zkušeností a odborné praxe; včetně relevantních úspěchů a zodpovědností);
 • průvodní motivační dopis, včetně možného termínu nástupu
 • koncepce strategického směřování společnosti České dráhy, a.s. (max. 5 stran)

c) Místo a způsob podání přihlášky do výběrového řízení

Přihlášku spolu s přílohami je nutné podat prostřednictvím e-mailu na adresu:

zelenkova@gr.cd.cz

nebo poštou na adresu: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 115 00 Praha 1

V předmětu e-mailu/na obálku prosím uveďte: Výběrové řízení na člena představenstva společnosti České dráhy, a.s.

Lhůta pro podání přihlášek končí dne 29.7.2019 ve 12:00 hodin

Zasláním svého životopisu udělujete společnosti České dráhy, a.s., souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro toto výběrové řízení v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Nebudeme-li vás kontaktovat do 31. 8. 2019, byla dána přednost jiným uchazečům a vaše osobní data budou po ukončení výběrového řízení skartována.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy