Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti » ČD Cargo, a.s.

ČD Cargo, a.s.

ČD Cargo, a.s. ČD Cargo, a.s., zajišťuje přepravy průmyslových a zemědělských komodit, surovin, automobilů, paliv a pohonných hmot, zboží, kontejnerů a nadměrných nákladů. Zajišťuje také nájem a pronájem nákladních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Budoucnost ČD Cargo, a.s., je spojena s investicemi do infrastruktury podporujících napojování průmyslových areálů na železniční dopravu, výstavbou terminálů kombinované přepravy a logistických center.

Certifikace ISO, OHSAS a AEO

ČD Cargo, a.s., je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a AEO. Certifikačním orgánem naší společnosti je společnost SGS CZ s.r.o. akreditovaná pod švýcarskou akreditací:

ČD Cargo, a.s.

Dne 21. května 2013 byly společnosti ČD Cargo, a.s., opětovně uděleny: certifikát kvality ISO 9001:2008 a certifikát environmentálního systému řízení ISO 14001:2004. Re-certifikační audit potvrdil, že oba systémy - QMS i EMS - jsou zavedeny a zlepšovány v souladu s požadavky norem ISO.

ČD Cargo, a.s.ČD Cargo, a.s.

Nezávislá certifikační společnost SGS CZ s.r.o. vystavila certifikát kvality (QMS) v oboru:

 • Obchodní činnost v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy;
 • Realizace služeb v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy;
 • Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce;
 • Údržba a opravy železničních kolejových vozidel a jejich dílů;
 • Nájem a pronájem železničních kolejových vozidel.

Certifikát environmentálního systému řízení (EMS) je vystaven v oboru:

 • Údržba a opravy železničních kolejových vozidel a jejich dílů.

Od prosince 2012 je společnost ČD Cargo, a.s., certifikována v oblasti systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP- HSMS) podle standardu OHSAS; příslušný certifikát OHSAS 18001:2007 byl vystaven společností SGS CZ s.r.o. pro obor certifikace:

 • Obchodní činnost v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy;
 • Realizace služeb v oblasti železniční nákladní dopravy a přepravy;
 • Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce;
 • Údržba a opravy železničních kolejových vozidel a jejich dílů;
 • Nájem a pronájem železničních kolejových vozidel.

ČD Cargo, a.s.

Nejvyšší stupeň osvědčení AEO (Authorized Economic Operator – Oprávněný hospodářský subjekt) „Zjednodušené celní postupy/Bezpečnost a zabezpečení“ získalo ČD Cargo, a.s., rozhodnutím Celního ředitelství České Budějovice dne 24. září 2009. K 1. listopadu 2012 byla obhajoba Celní správou ČR opět potvrzena na dobu neurčitou.

ČD Cargo, a.s.

Ve společnosti ČD Cargo, a.s. je od r. 2013 zaveden integrovaný systém managementu (IMS).

Právní forma

Akciová společnost 100% vlastněná ČD, a.s.
Dceřiná společnost ČD Cargo, a.s., vznikla 1. 12. 2007.

Hlavní předmět činnosti

 • Provozování drážní dopravy.
 • Provozování dráhy - vlečky.
 • Provozování celních skladů.  
 • Skladování zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.
 • Opravy dopravních prostředků.
 • Silniční motorová doprava.
 • Zasilatelství.
 • Činnosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí.
 • Zastupování v celním řízení.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy