Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti » DPOV, a.s.

DPOV, a.s.

DPOV, a.s.Společnost DPOV, a.s. působí v oblasti oprav a modernizací železničních kolejových vozidel. I přes svou krátkou historii si zajistila dobré jméno jak u domácích tak i zahraničních obchodních partnerů. DPOV, a.s. je členem ACRI- Asociace podniků českého železničního průmyslu.

Hlavním předmětem činnosti DPOV a.s. jsou:

  • periodické opravy vyšších stupňů ŽKV
  • opravy částí a konstrukčních celků ŽKV
  • odstraňování násilných poškození ŽKV
  • provádění modernizací a rekonstrukcí ŽKV
  • provádění povrchových úprav ŽKV
  • provádění periodických oprav a prohlídek ŽKV
  • provádění běžných oprav ŽKV
  • podnikání a výkon dalších činností, pokud to souvisí s výše uvedenými činnostmi, které tvoří předmět podnikání akciové společnosti.

Všechna pracoviště jsou certifikována v systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008. Kvalita nabízených služeb a technický rozvoj pracovišť, ovšem není vše. Společnost se již řadu let úspěšně zabývá otázkou účinné ochrany životního prostředí a úzkostlivě dbá na dodržování legislativních předpokladů, a proto také prošla úspěšným certifikačním procesem a získala významný certifikát o shodě systému řízení ochrany životního prostředí s normou ČSN EN ISO 14001. Mimo tyto stěžejní certifikáty jsou též certifikována specializovaná pracoviště a procesy např. opravna tlakových rozvaděčů, pracoviště kolovky, defektoskopie, svařování a mnoho dalších.

Společnost byla založena 1.1.2007.

Sídlo společnosti: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52

IČ: 27786331

Společnost je ze 100 % vlastněna společností České dráhy, a.s.

Související informace

Více informací najdete na www.dpov.cz

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy