Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti » DPOV, a.s.

DPOV, a.s.

DPOV, a.s.Společnost DPOV, a.s. působí v oblasti oprav a modernizací železničních kolejových vozidel. I přes svou krátkou historii si zajistila dobré jméno jak u domácích tak i zahraničních obchodních partnerů. DPOV, a.s. je členem ACRI- Asociace podniků českého železničního průmyslu.

Hlavním předmětem činnosti DPOV a.s. jsou:

  • periodické opravy vyšších stupňů ŽKV
  • opravy částí a konstrukčních celků ŽKV
  • odstraňování násilných poškození ŽKV
  • provádění modernizací a rekonstrukcí ŽKV
  • provádění povrchových úprav ŽKV
  • provádění periodických oprav a prohlídek ŽKV
  • provádění běžných oprav ŽKV
  • podnikání a výkon dalších činností, pokud to souvisí s výše uvedenými činnostmi, které tvoří předmět podnikání akciové společnosti.

Všechna pracoviště jsou certifikována v systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008. Kvalita nabízených služeb a technický rozvoj pracovišť, ovšem není vše. Společnost se již řadu let úspěšně zabývá otázkou účinné ochrany životního prostředí a úzkostlivě dbá na dodržování legislativních předpokladů, a proto také prošla úspěšným certifikačním procesem a získala významný certifikát o shodě systému řízení ochrany životního prostředí s normou ČSN EN ISO 14001. Mimo tyto stěžejní certifikáty jsou též certifikována specializovaná pracoviště a procesy např. opravna tlakových rozvaděčů, pracoviště kolovky, defektoskopie, svařování a mnoho dalších.

Společnost byla založena 1.1.2007.

Sídlo společnosti: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52

IČ: 27786331

Společnost je ze 100 % vlastněna společností České dráhy, a.s.

Související informace

Více informací najdete na www.dpov.cz

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy