Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti » Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti pro železniční systémy a drážní dopravu. VUZ provozuje ve Zkušebním centru Velim dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Svou infrastrukturou a technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci všech druhů jízdních zkoušek kolejových vozidel, zkoušek všech drážních zařízení a dalších experimentálních měření a ověřování. Součástí zkušebního centra je rovněž Dynamický zkušební stav, který je určen k provádění únavových a dynamických zkoušek vozidel a jejich částí včetně simulací provozních podmínek a provozních stavů vozidel. VUZ je zapojen do řady mezinárodních projektů v oblasti železničního systému a kolejové dopravy. Úzce spolupracuje s předními výrobci, akademickými institucemi i oborovými organizacemi v rámci Evropské unie i mimo ni.

VUZ je notifikovanou osobou č. 1714 pro posuzování shody s požadavky na interoperabilitu evropského železničního systému.

Obory podnikání

  • Zkušebnictví
  • Autorizované činnosti - posuzování shody
  • Akreditovaná certifikace výrobků a systémů řízení jakosti
  • Expertní činnosti v oblasti železničního systému a drážní dopravy

Společnost byla založena 1.7.2005.

Sídlo společnosti: Praha 4, Novodvorská 1698, PSČ 142 01

IČ: 27257258

Společnost je ve 100 % vlastnictví Českých drah, a.s.

Související informace

Více informací najdete na www.cdvuz.cz

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy