Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti » Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ)Výzkumný Ústav Železniční, a.s., (VUZ) je společností specializovanou na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví a expertní činnosti pro železniční systémy a drážní dopravu. VUZ provozuje ve Zkušebním centru Velim dva vlastní zkušební železniční okruhy, které patří k významným a uznávaným zkušebním centrům pro železniční techniku a drážní zařízení v Evropě. Svou infrastrukturou a technickým vybavením vytváří unikátní kompaktní celek pro realizaci všech druhů jízdních zkoušek kolejových vozidel, zkoušek všech drážních zařízení a dalších experimentálních měření a ověřování. Součástí zkušebního centra je rovněž Dynamický zkušební stav, který je určen k provádění únavových a dynamických zkoušek vozidel a jejich částí včetně simulací provozních podmínek a provozních stavů vozidel. VUZ je zapojen do řady mezinárodních projektů v oblasti železničního systému a kolejové dopravy. Úzce spolupracuje s předními výrobci, akademickými institucemi i oborovými organizacemi v rámci Evropské unie i mimo ni.

VUZ je notifikovanou osobou č. 1714 pro posuzování shody s požadavky na interoperabilitu evropského železničního systému.

Obory podnikání

  • Zkušebnictví
  • Autorizované činnosti - posuzování shody
  • Akreditovaná certifikace výrobků a systémů řízení jakosti
  • Expertní činnosti v oblasti železničního systému a drážní dopravy

Společnost byla založena 1.7.2005.

Sídlo společnosti: Praha 4, Novodvorská 1698, PSČ 142 01

IČ: 27257258

Společnost je ve 100 % vlastnictví Českých drah, a.s.

Související informace

Více informací najdete na www.cdvuz.cz

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy