Úvod » Skupina ČD » Etický kodex ČD, a.s.

Etický kodex Českých drah

Cílem Českých drah je zabezpečit dopravní obslužnost dostupnou širokému spektru zákazníků a rozvíjet, podporovat a udržovat ekonomicky zdravé, transparentní a prosperující podnikatelské prostředí.

Zákazníci a obchodní partneři spoléhají na kvalitu poskytovaných služeb a důvěryhodnost společnosti, tyto vlastnosti tvoří základ jejího dobrého jména, které společnost chrání a v rámci svých podnikatelských aktivit dále rozvíjí.

Chování společnosti je určující pro její dobrou pověst u zákazníků, zaměstnanců i obchodních partnerů a pro dosahování trvalého úspěchu. K tomu je třeba udržovat nejvyšší standardy etiky podnikání.

Účelem Etického kodexu Českých drah je zachytit základní pravidla a etické hodnoty, kterými se společnost při výkonu své činnosti řídí a k nimž se hlásí, a stanovit jim odpovídající povinnosti, které společnost a její zaměstnanci společně sdílejí a dodržují, a to na všech úrovních organizační struktury.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy