Úvod » Skupina ČD » ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 50001

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 50001

Národní dopravce České dráhy věnuje značné úsilí modernizaci a zlepšování svých činností. Jako významný zaměstnavatel klademe důraz i na naši úlohu jakožto společensky odpovědné firmy. Při svých činnostech klademe důraz na kvalitu, plnění zákonných požadavků a také dbáme na minimalizaci negativních dopadů naší činnosti do životního prostředí.

Jako jeden z nástrojů při dosahování cílů slouží akciové společnosti České dráhy zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a od roku 2015 i systém managementu hospodaření s energií. ČD má tento systém managementu nastavený dle mezinárodně uznávaných požadavků norem ISO 9001, OHSAS 18001 a nyní i dle normy ISO 50001.

Vrcholové vedení Českých drah se zavázalo plnit požadavky těchto mezinárodních norem a v souladu s nimi vyhlásilo Politiku kvalityPolitiku BOZP a Energetickou politiku ČD, které vycházejí z poslání a hodnot společnosti. V oblasti hospodaření s energií pak díky rozsahu činností Národního dopravce a také celkového počtu našich zaměstnanců pak považujeme zavedení systému hospodaření s energií i za společensky důležitým krokem.

Recertifikační a dohledové audity každoročně potvrzují, že systém je udržován a neustále zlepšován. Nezávislá mezinárodně uznávaná certifikační společnost Bureau Veritas ověřila plnění požadavků obou výše uvedených standardů v měsíci červnu 2016 a vystavila pro České dráhy, a.s. nový certifikát v oboru: „Zabezpečení přepravy osob a zásilek v dálkové a regionální dopravě“ pro další certifikační období.

Společnost ČD, a.s. je držitelem certifikátu kvality dle ISO 9001, certifikátu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a certifikátu managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.

Certifikát ISO 9001 (442 kB)
certifikat_ISO50001 (364 kB)
Certifikát OHSAS 18001 (419 kB)

Výsledky certifikačního procesu jsou pro nás nejen úspěchem, ale zároveň i dalším závazkem v úsilí nepolevovat a poskytovat kvalitní službu se společensky odpovědnými standardy dnešní doby. Našich zákazníků a obchodních partnerů si vážíme.

Představitelem vedení pro kvalitu ve smyslu ISO 9001 a odpovědným členem představenstva za oblast certifikací ISO je:
Ing. Michal Štěpán – člen představenstva pověřený řízením úseku osobní dopravy

Představitelem vedení pro systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu OHSAS 18001 je:
JUDr. Ivo Veselý – ředitel personálního odboru

Představitelem vedení pro systém managementu hospodaření s energí ve smyslu ISO 50001 je:
Ing. Miroslav Kupec – člen představenstva pověřený řízením úseku techniky, servisu a majetku 

Kontakt

Manažer systémů ISO
České dráhy, a.s.
Ing. Jiří Nevřela
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222
110 15 Praha 1

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy