Úvod » Skupina ČD » Mezinárodní aktivity

Mezinárodní aktivity

České dráhy, a.s., jsou na mezinárodním poli aktivní především ve dvou oblastech. Jednak v činnosti řady mezinárodních organizací působících v oblasti železniční dopravy a dále aktivní účastí na mezinárodních projektech. Nejvýznamnější je účast v organizacích CER, UIC, OSŽD a na projektech strukturálních fondů EU či rámcových programů EU pro vědu a výzkum.

Mezinárodní organizace

CER
Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury – CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) má sídlo v Bruselu a hájí zájmy železničních dopravců vůči institucím Evropské unie. Celkem sdružuje více než 80 železničních dopravců a infrastrukturních společností. Mezi hlavní oblasti zájmu CER patří podpora rozvoje železnice jako trvale udržitelného, efektivního a k životnímu prostředí šetrného dopravního systému. Organizace svojí činností pokrývá všechny oblasti evropské dopravní politiky – infrastrukturu, osobní a nákladní dopravu, zajištění dopravy v závazku veřejné služby, životní prostředí, věda a výzkum.
Více informací na www.cer.be.

UIC
Mezinárodní unie železnic (International Union of Railways) je světovou organizací pro mezinárodní spolupráci mezi železnicemi a pro podporu železniční dopravy obecně.

Byla založena v roce 1922, jejím sídlem je Paříž a celkem sdružuje téměř 200 členů z pěti kontinentů. V roce 2005 byla utvořena „Nová UIC“, aby čelila novým výzvám, zejména liberalizaci železnic, vysoké konkurenceschopnosti ostatních způsobů dopravy a rostoucím ekonomickým omezením ve spojení s globalizací dopravních trhů.
Více informací na www.uic.org.

OSŽD

Organizace pro spolupráci železnic je mezinárodní organizací, která sdružuje ministerstva dopravy a centrální státní železniční orgány ze 27 států. Jejím hlavnímcílem je podpora mezinárodní železniční dopravy mezi státy Evropy a Asie. Usiluje především o sjednocení dopravní přepravní politiky, mezinárodního přepravního práva a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy.

Více informací na www.osjd.org

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy