Úvod » Skupina ČD » Organizační složky » Generální ředitelství

Generální ředitelství

Generální ředitelství je vrcholovou organizační složkou Českých drah, a.s., která zajišťuje realizaci rozhodnutí řídících orgánů a integritu řízení všech organizačních složek Českých drah, a.s. V čele generálního ředitelství je představenstvo, které má následující úseky.

 Do úseku představenstva se začleňují:

 • odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD)

 Do úseku předsedy představenstva se začleňují:

 • kancelář předsedy představenstva (KPP)
 • odbor péče o zaměstnance (O10 GŘ ČD)
 • odbor strategie a správy majetkových účastí (O19 GŘ ČD)
 • odbor právní (O25 GŘ ČD)
 • odbor vnější komunikace (O27 GŘ ČD)
 • odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD)

Do úseku provozu se začleňují:

 • kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro provoz (KNP)
 • odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD)
 • odbor provozu osobní dopravy (O18 GŘ ČD)
 • odbor správy a údržby kolejových vozidel (O20 GŘ ČD)

Do úseku obchodu se začleňují:

 • kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro obchod (KON)
 • odbor cenotvorby a produktové komunikace (O14 GŘ ČD)
 • odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD)
 • odbor dálkové dopravy (O16 GŘ ČD)

Do úseku ekonomiky se začleňují:

 • kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku (KEN)
 • odbor ekonomiky (O1 GŘ ČD
 • odbor investic (O3 GŘ ČD)
 • odbor controllingu (O6 GŘ ČD)
 • odbor informatiky (O22 GŘ ČD)

Do úseku správy majetku se začleňují:

 • kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro správu majetku (KNSM)
 • odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD)
 • odbor správy a prodeje majetku (O32 GŘ ČD)

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy