Úvod » Skupina ČD » Organizační složky » Generální ředitelství

Generální ředitelství

Generální ředitelství je vrcholovou organizační složkou Českých drah, a.s., která zajišťuje realizaci rozhodnutí řídících orgánů a integritu řízení všech organizačních složek Českých drah, a.s. V čele generálního ředitelství je představenstvo, které má následující úseky.

Představenstvo ČD přímo řídí

 • Úsek představenstva (ÚP)
 • Úsek předsedy představenstva (ÚPP)
 • Úsek spolupráce s regiony (ÚR)
 • Úsek osobní dopravy (ÚOD)
 • Úsek ekonomiky a informatiky (ÚEI)
 • Úsek techniky, servisu a majetku (ÚTSM)

Úsek představenstva (ÚP)

 • Odbor personální (O10)
 • Odbor interního auditu a kontroly (O17)

Úsek předsedy představenstva (ÚPP)

 • Kancelář předsedy představenstva (KPP)
 • Odbor projektů a mezinárodních vztahů (O5)
 • Odbor právní (O25)

Úsek spolupráce s regiony (ÚR)

 • Kancelář místopředsedy představenstva (KMP)
 • Odbor regionálních obchodních center (O15)

Úsek osobní dopravy (ÚOD)

 • Kancelář člena představenstva pro osobní dopravu (KOD)
 • Odbor správní (O4)
 • Odbor provozu osobní dopravy (O11)
 • Odbor cenotvorby a produktové komunikace (O14)
 • Odbor obchodu osobní dopravy (O16)

Úsek ekonomiky a informatiky (ÚEI)

 • Kancelář člena představenstva pro ekonomiku a informatiku (KEI)
 • Odbor ekonomiky (O1)
 • Odbor financování (O2)
 • Odbor investic (O3)
 • Odbor strategie a controllingu (O6)
 • Odbor informatiky (O22)

Úsek techniky, servisu a majetku (ÚTSM)

 • Kancelář člena představenstva pro techniku, servis a majetek (KTSM)
 • Odbor centrálního nákupu a logistiky (O8)
 • Odbor kolejových vozidel (O12)
 • Odbor správy a prodeje majetku (O32)

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy