Úvod » Skupina ČD » Organizační složky » Generální ředitelství

Generální ředitelství

 

Generální ředitelství je vrcholovou organizační složkou Českých drah, a.s., která zajišťuje realizaci rozhodnutí řídících orgánů a integritu řízení všech organizačních složek Českých drah, a.s. V čele generálního ředitelství je představenstvo. Generální ředitelství se člení na následující úseky:

Úsek představenstva

 • Odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD)

Úsek generálního ředitele

 • Kancelář generálního ředitele (KGŘ)
 • Odbor mezinárodních vztahů (O5 GŘ ČD)
 • Odbor právní (O25 GŘ ČD)
 • Odbor komunikace (O27 GŘ ČD)
 • Odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD)
 • Odbor správy a rozvoje majetku (O32 GŘ ČD)

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro lidské zdroje

 • Kancelář náměstka generálního ředitele pro lidské zdroje (KNLZ)
 • Odbor informatiky (O22 GŘ ČD)
 • Odbor projektová kancelář, strategie a inovace (O26 GŘ ČD)

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro servis

 • Kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro servis (KNS)
 • Odbor servisu kolejových vozidel (O12 GŘ ČD)

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu

 • Kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu (KOD)
 • Odbor zákaznického servisu a zkoušek (O11 GŘ ČD)
 • Odbor cenotvorby osobní dopravy (O14 GŘ ČD)
 • Odbor obchodu osobní dopravy (O16 GŘ ČD)
 • Odbor provozu osobní dopravy (O18 GŘ ČD)
 • Odbor oblastní centrum obchodu Západ (O50 GŘ ČD)
 • Odbor oblastní centrum obchodu Střed (O51 GŘ ČD)
 • Odbor oblastní centrum obchodu Východ (O47 GŘ ČD)

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup

 • Kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup (KNEN)
 • Odbor finanční (O1 GŘ ČD)
 • Odbor controllingu a investic (O6 GŘ ČD)
 • Odbor centrálního nákupu (O8 GŘ ČD)

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy