Úvod » Skupina ČD » Organizační složky » Organizační jednotky

Organizační jednotky

Oblastní ředitelství osobní dopravy

 • Západ
 • Střed
 • Východ

Oblastní centra údržby

 • Západ
 • Střed
 • Východ

Centrum historických vozidel Lužná u Rakovníka

Odúčtovna přepravních tržeb (OPT)

Předmětem činnosti je zabezpečovat úplnost plateb a zúčtování tržeb z vnitrostátní i mezinárodní osobní přepravy; provádět a kontrolovat vyúčtování a odúčtování se zahraničními a tuzemskými železničními podniky i obchodními partnery; odborně řídit pokladní službu ve stanicích; kontrolovat pokladní operace ve stanicích a v cestovních kancelářích s prodejem jízdních a rezervačních dokladů ČD a zřizovat nebo rušit pokladny ve stanicích; vykonávat odbornou přípravu a odborné zkoušky zaměstnanců pokladní služby; zajišťovat a koordinovat souhrnné práce související s odúčtováním vozů osobní přepravy a provádět s tím spojené účetní operace a činnosti související s předmětem podnikání ČD.

Zásobovací centrum (ZC)

Předmětem činnosti je zajišťovat nákup, skladování a dodávky materiálových zásob OS ČD a činnosti související s předmětem podnikání ČD.

Železniční zdravotnictví (ŽZ)

Předmětem činnosti je zajišťovat vyhrazené činnosti, týkající se zdravotní péče zahrnující léčebně preventivní péči ambulantní i ústavní včetně závodní preventivní péče, poskytování léků a prostředků zdravotnické techniky, dopravu nemocných, zdravotní výchovu obyvatelstva a činnosti související s předmětem podnikání ČD.

Centrum personálních služeb (CPS)

Předmětem činnosti je zajišťovat personální administraci pro OS ČD a určené dceřiné společnosti ČD a činnosti související s předmětem podnikání ČD.

 • CPS oblast Praha
 • CPS oblast Plzeň a oblast Ústí nad Labem
 • CPS oblast Brno
 • CPS oblast Ostrava

Centrum interních služeb (CIS)

Předmětem činnosti je zajišťovat zpracování finančně ekonomických agend pro OS ČD, vyjma GŘ ČD, a určené dceřiné společnosti ČD a činnosti související s předmětem podnikání ČD.

 • CIS oblast Střed
 • CIS oblast Západ
 • CIS oblast Východ

Regionální správa majetku (RSM)

Předmětem činnosti je zajišťovat výkon správy nemovitého majetku ČD s maximálním důrazem na efektivitu podnikání a další činnosti související s předmětem podnikání ČD.

 • RSM Brno
 • RSM Hradec Králové
 • RSM Praha

Zařízení služeb (ZS)

Předmětem činnosti je zajišťovat dle platné legislativy nediskriminační přístup dopravcům zejména k čerpacím stanicím nafty a železničním stanicím v majetku ČD.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy