Úvod » Skupina ČD » Organizační struktura » Představenstvo

Představenstvo

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech akciové společnosti České dráhy, pokud nejsou stanovami nebo zákonem č. 77/ 2002 Sb. vyhrazeny do působnosti dozorčí rady. Po projednání s odborovými organizacemi schvaluje volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci akciové společnosti České dráhy. Po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhoduje rovněž o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy (toto rozhodování je jinak v působnosti dozorčí rady).

Předseda představenstva

  • Ivan Bednárik, MBA

Členové představenstva

  • Bc. Václav Nebeský – místopředseda představenstva
  • Mgr. Michal Kraus, MSc. – člen představenstva
  • JUDr. Petr Pavelec, LL.M. – člen představenstva
  • Ing. Jiří Ješeta – člen představenstva

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy