Úvod » Skupina ČD » Personalistika » Zaměstnanecká politika

Zaměstnanecká politika

Personalistika v ČD, a.s.

Vedení akciové společnosti České dráhy v průběhu května 2009 odsouhlasilo transformační projekt Vize 2012. Cílem je realizace restrukturalizačních opatření zaměřených na zlepšení firemní ekonomiky, optimalizaci řídících úrovní a zvyšování produktivity práce v celé společnosti. V oblasti personální práce optimalizujeme počet zaměstnanců s cílem zlepšit věkovou a profesní strukturu při současném zachování efektivní zaměstnanosti. Uvědomujeme si, že personální strategie a řízení lidských zdrojů vytváří obraz o naší firmě u a podílí se na utváření konkurenceschopnost na dopravním trhu.

Rozvíjíme spolupráci s vybranými učilišti, středními a vysokými školami při přípravě žáků a posluchačů, zaměřujeme se na zvýšení atraktivity zaměstnání u Českých drah a podchycení zájmu absolventů o povolání s dlouhodobou perspektivou zaměstnání v  oblasti železniční dopravy. Zaměstnávání absolventů a jejich další odborný růst a kvalifikace významně přispívají k omlazení našich zaměstnanců.

Zásadní roli jak v oblasti podnikatelských záměrů, tak i v oblasti personalistiky hraje postavení ČD, a.s.. To je ovlivňováno jednak politickou situací, promítající se do dopravní politiky státu a jednotlivých krajských samospráv, tak i silou a vlivem odborových orgánů. Ten může být jak vnitropodnikový, projevující se zejména při kolektivním vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě, tak i vnější, projevující se ovlivňováním legislativy státu. Tyto specifické faktory ovlivňují změny v oblasti personalistiky a personálních procesů.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy