Úvod » Skupina ČD » Personalistika » Vzdělávání

Vzdělávání

Udržení vysoké úrovně služeb Českých drah, a.s., při stále se zvyšující konkurenci na dopravním trhu závisí na kvalitní práci zaměstnanců – odborníků v technických, dopravních i obchodních profesích.

Tato oblast tak podporuje základní cíle podniku – získat, rozvíjet a udržet vysoce kompetentní pracovníky, kteří budou schopni a připraveni dosahovat náročných cílů.

Vzdělávání zaměstnanců Českých drah lze v zásadě rozdělit do 2 kategorií. Jednou kategorií je vzdělávání obligatorní neboli povinné, které slouží k získávání odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon pracovní činnosti a týká se zejména zaměstnanců v provozních profesí. Tuto oblast vzdělávání zabezpečují České dráhy prostřednictvím své dceřiné společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s. spolu s výukou jazyků, jako povinnou součástí kvalifikace pro vybrané kategorie zaměstnanců Českých drah. Druhou kategorií je vzdělávání odborné a manažerské, které je zajištěné externími vzdělávacími subjekty.

Projekty financované z ESF

ČD, a.s. realizují projekty v rámci několika operačních programů. V oblasti vzdělávání se zaměřují nejen na rozvoj stávajících a budoucích zaměstnanců, ale i kvalitu zázemí výukových prostor. Za tímto účelem České dráhy, a.s., realizovaly tyto projekty:

  • Zvýšení adaptability a úrovně vzdělávání zaměstnanců společnosti Českých drah, a.s. – Oblast Ústecký kraj. 
  • Rekonstrukce Školícího střediska Česká Třebová společností Českých drah, a.s. 
  • České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost.
  • Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v kraji Vysočina
  • Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji

Probíhající projekty:

  • Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy