Úvod » Skupina ČD » Personalistika » Zájmová činnost

Zájmová činnost

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů FISAIC (Féderation Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots)

logoMezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů byla založena západoevropskými železničáři již v roce 1952. Jejím hlavním cílem je organizace a kultivace zájmové činnosti železničářů ve volném čase jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Federace nyní sdružuje již 25 zemí Evropy. Jednacím jazykem je francouzština a němčina.

Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku 1990. Agenda spojená se zajišťováním FISAIC je začleněna do odboru personálního GŘ Českých drah, a.s. Funkci prezidenta Zemského svazu ZS FISAIC ČD (čestná funkce) vykonává ředitel odboru personálního, výkonnou tajemnici Ing. Jarmila Šmerhová. Členem Zemského svazu FISAIC ČD se může stát každý zaměstnanec ČD, a. s., který projeví zájem o práci v jednotlivých oblastech činnosti.

Složení vedení FISAIC:

Guy Gieres – generální prezident (Lucembursko)
Kurth Neuwirth – zástupce generálního prezidenta (Rakousko)
Tobias Schwab– generální sekretář (Německo)
Pedro Neuenschwander – generální pokladník (Švýcarsko)
Roman Štěrba - koordinátor mez. TK (Česko)

Více informací na internetových stránkách FISAIC: http://www.fisaic.org/

Zájmové skupiny Zemského svazu FISAIC ČD, které u nás aktivně pracují:

IFEF – Mezinárodní železničářská esperantská federace (Česká sekce Mezinárodního sdružení železničářů esperantistů)
FIRAC – Mezinárodní federace radioamatérů (SRŽ – Sdružení radioamatérů železničářů)

Skupina:

Mezinárodní sdružení radioamatérů železničářů http://www.firac.info/

logo

Sdružení radioamatérů železničářů (SRŽ), které sdružuje nejen české radioamatéry, ale i radioamatéry ze Slovenska, působí v rámci Českých drah, a.s. Prezident a další členové výboru jsou voleni na Valné hromadě sdružení s tím, že ve funkci předsedy se střídají čeští a slovenští železničáři. V současné době vykonává funkci předsedy Peter Kozár, kozar.peter@zsr.sk , zástupce předsedy Kamil Uher kamiluher@seznam.cz.

Mezinárodní sdružení železničářů esperantistů IFEF

logoČeská sekce Mezinárodního sdružení železničářů esperantistů působí v rámci Českých drah, a.s. Členové výboru jsou voleni na výroční konferenci. V současné době vykonává funkci předsedy sekce pan Jindřich Tomíšek tomisek.ck@seznam.cz, tajemnici PhDr. Anna Abelovská.

Související informace

Podrobnější informace o FISAIC, FIRAC a IFEF lze v případě zájmu o členství získat u Ing. Jarmily Šmerhové, +420 724 563 235, smerhova@gr.cd.cz

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy