Úvod » Skupina ČD » Projekty

SUGAR

Projekt SUGAR je realizován v rámci Operačního programu Meziregionální spolupráce (OPMS), který spadá mezi operační programy v cíli Evropská územní spolupráce. Program je financován z fondu Evropské unie ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj). Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Řídícím orgánem OP MS je Conseil Régional Nord - Pas de Calais ve Francii, v České republice je Národním kontaktním místem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Informace o programu Interreg IVC je možno získat na www.interreg4c.eu.

Další informace týkající se politiky regionálního rozvoje Evropské unie naleznete na http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.

SUGAR

Stručně o projektu

Cílem projektu SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies) je implementace nových inovativních přístupů v oblasti City logistiky. Vedle ČD,a.s. se projektu z ČR účastní i Jihočeský a Ústecký kraj, ze zahraničních účastníků kromě vedoucího partnera - kraj Emilia Romagna i město Paříž, Barcelona, Londýn, Atény aj.
Cílem účasti v projektu je na národní úrovni možnost spolupráce dceřiné společnosti ČD Cargo, konkrétně Odboru intermodální přepravy a logistických služeb, s Ústeckým krajem při rozvoji City logistiky v návaznosti na existující terminál v Lovosicích, z hlediska mezinárodní úrovně lze za největší přínos považovat poznatky z oblasti city-logistiky v největších evropských městech.
Účast ČD v projektu je přínosem pro regionální i místní správu vzhledem k našim zkušenostem s legislativními, dopravními, logistickými a ekonomickými podmínkami v sektoru železniční nákladní přepravy a se specifiky dopravního trhu.
 

Dlouhodobé cíle projektu

  • Řešení problematiky neefektivního řízení distribuce/dopravy zboží ve městech
  • Snížení znečištění ovzduší v městských oblastech.
  • Snížení ostatních negativních vlivů dopravy (hluk, kongesce, dopravní nehody, opotřebení dopravní infrastruktury, horší stav ovzduší atd.).


Zahájení projektu – 11/2008
Ukončení projektu – 02/2012
Celková délka projektu - 40 měsíců 

SUGAR

SUGAR

SUGAR

www.sugarproject.eu

Kontakt:
České dráhy, a.s. – Generální ředitelství
Odbor strategie
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 110 15
E-mail: bartheldi@gr.cd.cz
Tel.: (+420) 972 232 468

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy