Úvod » Skupina ČD » Projekty

Zavedení systému měření spotřeby energie v hnacích vozidlech Českých drah

Obnova vozového parku pro Plzeňský kraj I

České dráhy, a.s., realizují v letech 2019 a 2020 dotační projekt s názvem „Zavedení systému měření spotřeby energie v hnacích vozidlech Českých drah“. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020, v rámci specifického cíle „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“. 
Předmětem projektu je vybavení železničních hnacích vozidel mobilní částí systému pro měření spotřeby elektrické energie (především pořízení a zástavba snímačů do vozidla). Tímto systémem bude v rámci dotačního projektu vybaveno 106 ks vybraných hnacích vozidel ČD řady 162, 163, 362, 363 s 471. Další části nezbytné pro fungování systému pro měření spotřeby energie (elektroměr, rozvaděč, komunikační jednotka a další) budou do hnacích vozidel dodány ze strany SŽDC. 
Realizací projektu dojde k naplnění cílů programu, tj. prostřednictvím cílených investic dojde ke zvýšení interoperability vozového parku v souladu s platnými TSI. Realizace projektu v podobě aplikace měrného zařízení konkrétně přispěje k určování reálné spotřeby elektrické energie a nákladů spojených se spotřebou elektrické energie u jednotlivých vlaků v síti Správy železniční dopravní cesty. 
Tento dotační projekt byl financován z 50 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylé náklady jsou financovány z vlastních zdrojů příjemce. 
 
Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 24 883 000 Kč 
Výše dotace: 12 441 500 Kč
 
Kontakt:
Ing. Jiří Dejmek
dejmek@gr.cd.cz
 
 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy