Úvod » Skupina ČD » Projekty

Úprava elektrických jednotek řady 440 na druhý napěťový systém

logo OPD

České dráhy, a.s., realizují v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020, v rámci specifického cíle „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“, dotační projekt s názvem „Úprava elektrických jednotek řady 440 na druhý napěťový systém“.

Primárním cílem projektu je přestavba 7 jednotek řady 440 (tzv. dualizace) a následné nasazení těchto jednotek v rámci trakčního systému 25 kV/50 Hz.

Realizací projektu, tj. dualizací elektrických jednotek dojde k navýšení počtu modernizovaných vozidel a zvýšení podílu vozidel ČD uzpůsobených v souladu s TSI-LOC&PAS pro provoz na systému střídavého napětí. Realizace projektu umožní návazně změnu provozního konceptu na lince U1 (prodloužení o úsek Kadaň-Prunéřov - Kadaň), v rámci kterého dojde k nasazení dualizovaných elektrických jednotek.

Tento dotační projekt byl financován z 50 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylé náklady jsou financovány z vlastních zdrojů příjemce.

Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 140 000 000 Kč 

Výše dotace: 70 000 000 Kč

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Dejmek
dejmek@gr.cd.cz
 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy