Úvod » Skupina ČD » Projekty

Dotační projekty ČD

Roky 2010, 2011 a 2012 jsou pro ČD, a.s. z hlediska evropských dotací nejúspěšnějším obdobím. ČD, a.s. se prosadily jak do národních, tak mezinárodních projektů, a získaly tak peníze na investiční akce i výzkumné projekty řešící provozní problémy.

Příkladem může být zahájení realizace projektu na odstranění ekologických zátěží v lokalitě Brodek u Přerova v rámci OP Životní prostředí nebo projekt na vybavení 600 ks hnacích vozidel radiostanicemi GSM-R (OP Doprava). Nejvýznamnějším zdrojem jsou pak Regionální operační programy, kde se České dráhy ucházely celkem o dotace ve výši 2,5 miliardy Kč na nákup vozidel pro regionální dopravu.

Kromě vlastních projektů se ale v poslední době České dráhy podílejí i na přípravě žádostí jiných subjektů s významným dopadem na železniční dopravu. Příkladem je rekonstrukce pardubického přednádraží, která bude stát cca 130 mil. Kč, případně výstavba dopravního terminálu v městě Uherský Brod s celkovými náklady cca 140 mil. Kč., přičemž oba tyto projekty (v obou případech je žadatelem město) uspěly při hodnocení v rámci programu Česko-švýcarské spolupráce.

Vlastní projekty ČD

Běžící projekty

Ukončené projekty

Projekty s podporou ČD

 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy