Úvod » Skupina ČD » Vize a cíle

Vize a cíle

Nastavení klíčových strategických firemních cílů je nezbytné pro jasné profilování a vymezení společnosti tak, aby jednoznačně nastaveným podnikovým vizím byla podřízena skladba portfolia nabízených služeb, zdrojů a prostředků k dosažení těchto cílů.

Vize a cíle

České dráhy proto musí zaujmout jednoznačnou pozici na otevřeném trhu - musí se stát konkurenceschopnou, zákaznicky orientovanou a především ziskovou společností s pevnou pozicí na železničním trhu. České dráhy musí být společností, která je:

 • tržně orientovaná, zisková a s dobrým financováním
 • špičkou v kvalitě služeb a spokojenosti zákazníků s mnohem větší nabídkou než pouhou přepravu cestujících a zboží z bodu A do bodu B
 • provozně efektivní a obstojí jak v železniční, tak v silniční a letecké konkurenci
 • připravena na kapitálový trh s možností získat prostředky i z jiných zdrojů než od českého státu
 • součást evropského železničního systému s pravidly, které jsou v souladu se zákony Evropské unie.

Konkrétní strategické cíle jsou strukturovány do čtyř základních oblastí, přičemž každý z těchto cílů má svůj nezpochybnitelný vliv na budoucí úspěch Českých drah.

Orientace na zákazníka

 • Udržení předního místa na poli kvality a zákaznické spokojenosti.
 • Komplexní řešení dopravní obslužnosti, optimalizace prodejních kanálů, optimalizace cen.
 • Průběžné přizpůsobování portfolia nabízených služeb dle potřeb zákazníků (objednatelé, cestující).
 • Plnohodnotné konkurenceschopné služby jsou podmíněny investováním do modernizace vozového parku.
 • Internacionalizace - spojení s mezinárodními partnery, které zajistí nabídku konkurenceschopné mezinárodní osobní dopravy.

Stabilita podniku/systému

 • Úhrady v plné výši za služby v oblasti státních a regionálních zakázek – vliv na udržitelnou ziskovost a míru zadluženosti.
 • Zavedení staničního poplatku pro užívání stanic.
 • Dokončení jednorázové potřeby restrukturalizace.

Governance

 • Uplatňování zásad manažerského řízení vycházející z jasně nastaveného rámce pravidel pro corporate governance a compliance.
 • Posílení významu řízení rizik provázaného s principy strategického reportingu.

Integrace

 • V rámci holdingu je uvažováno s existencí dceřiné společností s jádrovým podnikáním a maximálním využitím synergií napříč společností
 • V dceřiných společnostech budou v maximální možné míře dodržována společná pravidla a politiky; vybrané činnosti budou poskytovány centrálně mateřskou společností (podmíněné funkčním modelem vnitroholdingových služeb).

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy