Úvod » Skupina ČD » Vize a cíle

Vize a cíle

Nastavení klíčových strategických firemních cílů je nezbytné pro jasné profilování a vymezení společnosti tak, aby jednoznačně nastaveným podnikovým vizím byla podřízena skladba portfolia nabízených služeb, zdrojů a prostředků k dosažení těchto cílů.

Vize a cíle

České dráhy proto musí zaujmout jednoznačnou pozici na otevřeném trhu - musí se stát konkurenceschopnou, zákaznicky orientovanou a především ziskovou společností s pevnou pozicí na železničním trhu. České dráhy musí být společností, která je:

 • tržně orientovaná, zisková a s dobrým financováním
 • špičkou v kvalitě služeb a spokojenosti zákazníků s mnohem větší nabídkou než pouhou přepravu cestujících a zboží z bodu A do bodu B
 • provozně efektivní a obstojí jak v železniční, tak v silniční a letecké konkurenci
 • připravena na kapitálový trh s možností získat prostředky i z jiných zdrojů než od českého státu
 • součást evropského železničního systému s pravidly, které jsou v souladu se zákony Evropské unie.

Konkrétní strategické cíle jsou strukturovány do čtyř základních oblastí, přičemž každý z těchto cílů má svůj nezpochybnitelný vliv na budoucí úspěch Českých drah.

Orientace na zákazníka

 • Udržení předního místa na poli kvality a zákaznické spokojenosti.
 • Komplexní řešení dopravní obslužnosti, optimalizace prodejních kanálů, optimalizace cen.
 • Průběžné přizpůsobování portfolia nabízených služeb dle potřeb zákazníků (objednatelé, cestující).
 • Plnohodnotné konkurenceschopné služby jsou podmíněny investováním do modernizace vozového parku.
 • Internacionalizace - spojení s mezinárodními partnery, které zajistí nabídku konkurenceschopné mezinárodní osobní dopravy.

Stabilita podniku/systému

 • Úhrady v plné výši za služby v oblasti státních a regionálních zakázek – vliv na udržitelnou ziskovost a míru zadluženosti.
 • Zavedení staničního poplatku pro užívání stanic.
 • Dokončení jednorázové potřeby restrukturalizace.

Governance

 • Uplatňování zásad manažerského řízení vycházející z jasně nastaveného rámce pravidel pro corporate governance a compliance.
 • Posílení významu řízení rizik provázaného s principy strategického reportingu.

Integrace

 • V rámci holdingu je uvažováno s existencí dceřiné společností s jádrovým podnikáním a maximálním využitím synergií napříč společností
 • V dceřiných společnostech budou v maximální možné míře dodržována společná pravidla a politiky; vybrané činnosti budou poskytovány centrálně mateřskou společností (podmíněné funkčním modelem vnitroholdingových služeb).

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy