Úvod » Tiskové centrum » Aktuální téma

Klíčové datum: 1. 9. 2011

Za několik dní přejde zhruba třetina zaměstnanců Českých drah do jiné firmy. Na základě rozhodnutí vlády se stanou součástí Správy železniční dopravní cesty.

Klíčové datum: 1. 9. 2011Přibližně 9 500 výpravčích, signalistů, dispečerů a dalších pracovníků, kteří tvoří tzv. živou dopravní cestu, čeká 1. září přelomový okamžik. Stanou se z nich zaměstnanci státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Národnímu dopravci tak ubude třetina lidí: celkový počet poklesne na cca 16 tisíc. V celé Skupině České dráhy zůstane okolo 30 tisíc zaměstnanců, z toho přibližně 9 tisíc ve společnosti ČD Cargo a 9 stovek ve společnosti ČD - Telematika (včetně ČDT - IS).

Dlouho připravované rozhodnutí

Proces postupné transformace železnice byl fakticky zahájen 1. ledna 2003 rozdělením bývalé státní organizace České dráhy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a akciovou společnost České dráhy. Na počátku vykonávala SŽDC roli vlastníka a investora železniční infrastruktury a ostatní činnosti zůstaly u ČD. Na základě dalších kroků vyplývajících z požadavků EU, které byly realizovány podle usnesení vlády, se postupně přesouvaly funkce související s provozováním infrastruktury na SŽDC. Aktuálním posledním krokem je převod tzv. živé dopravní cesty.

Původní termín 1. července 2011 byl kvůli náročné přípravě odložen o další dva měsíce. V tuto chvíli je před podpisem smlouva o prodeji nemovitého majetku, na základě které SŽDC získá další pozemky ve stanicích, případně budovy nezbytné k provozování dráhy a staniční budovy. Jedná se o majetek, který nemohl být převeden již v roce 2008, protože jeho hodnota tehdy převyšovala disponibilní prostředky SŽDC.

V rámci úsilí zachovat na české železnici sociální smír podepsaly 3. srpna obě železniční společnosti s dotčenými odborovými centrálami memorandum. V jeho obsahu mimo jiné nalezneme závazek SŽDC iniciovat vyjednávání o změně podnikové kolektivní smlouvy na období 2009–13 kvůli nové stupnici mzdových tarifů pro převáděné zaměstnance. Naopak České dráhy pro tyto zaměstnance zabezpečí zachování nároků vyplývajících z předpisů o jízdních výhodách.

Poděkování za dobře odváděnou práci

„České dráhy se tímto krokem z rozhodnutí vlády stávají firmou, která je koncentrovaná jasně na svoji jádrovou činnost, to znamená provozování osobní dopravy,“ říká Pavel Švagr, náměstek generálního ředitele ČD pro personální záležitosti. „Všem zaměstnancům, kteří odcházejí ke SŽDC, děkuji jménem managementu za dosavadní práci. Ti lidé na Českých drahách pracovali poctivě ve prospěch firmy. Pro některé z nich to možná zpočátku bude těžké, proto jim přeji kromě štěstí a pracovních úspěchů ještě hodně sil do začátku,“ dodává náměstek Švagr. Petr Horálek

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy