Úvod » Tiskové centrum » Aktuální téma

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdingu

Během příštích pěti let budou společnosti začleněné do Skupiny ČD realizovat transformační program ČD 2017. Ten je zaměřen především za zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti v oblasti osobní dopravy, nákladní dopravy a správy stanic. Klíčovým bodem programu je vytvoření holdingového modelu řízení, který má přinést pozitivní efekt v podobě velikosti skupiny a jejího zázemí...

Vyrazili jsme na cestu, která vede k holdinguNechť uspěje ten nejlepší! Tato věta se obvykle pronáší před nějakým klíčovým utkáním. V případě společnosti České dráhy má smysl v souvislosti se soutěžením na železničním dopravním trhu, který se stále více otevírá konkurenci. Národní dopravce má v rukách všechny předpoklady, aby si i nadále udržel své výsadní postavení v regionální i dálkové dopravě. Pokud se bude chovat jako prozákaznicky orientovaná firma a realizovat opatření vedoucí k vyšší ziskovosti.

V posledních třech letech již došlo v rámci transformačního programu Vize 2012 u Českých drah k mnoha ozdravným krokům, například obnově vozidlového parku nebo získání dalších zdrojů financování. Nyní přichází na řadu jeho nástupce, program ČD 2017, který si klade ještě ambicióznější cíle, především vytvoření holdingové struktury v rámci společností patřících do Skupiny ČD.

Proč chceme holding aneb na velikosti záleží

Klíčová otázka zní: Co holding přinese a vyplatí se náklady na jeho vznik? „Musíme si uvědomit, že dnes Skupina ČD sice existuje, ale zatím nenaplňuje požadavky synergií a společné strategie. Přitom zásady holdingu přinesou efekt nejen velkým firmám, jako jsou České dráhy či společnost ČD Cargo, ale i menším dceřiným společnostem,“ říká ředitelka Projektové kanceláře Martina Mannová, která program ČD 2017 koordinuje. „Naší hlavní devízou je velikost skupiny a zázemí, které poskytuje. I malé společnosti mají rázem diametrálně rozdílné postavení na trhu, jsou-li součástí velkého koncernu. Dalším faktorem hovořícím pro holding je úspora ve formě sdílených služeb. Některé činnosti budou centrálně řízeny, ale vykonávat je budou samy dceřiné společnosti. Jiné budou vykonávány pro celou Skupinu ČD. Typicky jde o centrální nákup, marketing, informační technologie, investice, ale třeba i účtárny,“ shrnuje hlavní výhody budoucího holdingu Martina Mannová.

Opatření musí vést k zisku

Podnikání budoucí holdingové struktury bude stát na třech hlavních pilířích: osobní dopravě, nákladní dopravě a správě stanic, resp. budov. Tento model je podmíněn vznikem dvou nových dceřiných společností Osobní doprava a Stanice a servis. Projekty vedoucí k jejich zrodu již běží, v případě společnosti Osobní doprava se jedná o soubor provozních a ekonomických opatření vedoucích k zajištění její ziskovosti. Se vznikem společnosti Stanice a servis souvisí mimo jiné dořešení majetkoprávních vztahů mezi ČD a SŽDC s důrazem na pozemky patřící Českým drahám, které ale nemohou objektivně využít, například pod železniční infastrukturou. Vývoj nákladní dopravy, tedy společnosti ČD Cargo, má směřovat více na prozákaznickou politiku, zapojení do evropských struktur, ale i teritoriální expanzi ke drážnímu podnikání v sousedních státech, například na Slovensko.

V případě seskupení dnešních a nově připravovaných dceřiných společností v rámci Skupiny ČD je program nastaven tak, aby byly splněny všechny předpoklady pro spuštění holdingového uspořádání. Co se týče často diskutovaného holdingu mezi Skupinou ČD a SŽDC, zde je rozhodnutí pouze v rukách státu, resp. vlády. Díky programu ČD 2017, který zahrnuje i implementaci koncernových principů, bude ale Skupina ČD připravena i na tuto eventualitu.

VÁCLAV RUBEŠ

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy