Úvod » Tiskové centrum » Aktuální téma

Vlakové čety podávají zprávy v přímém přenosu

Správná a včasná informace je pro cestující často klíčová. To se týká nejen případů výluk či mimořádností.

Vlakové čety Českých drah ale nejsou vševědoucí, a proto potřebují pomoc techniky. Přenosné osobní pokladny, se kterými pracují, nyní dostávají na evropské poměry unikátní software, který jim zobrazuje zprávy o provozu automaticky a v přímém přenosu, tedy on-line.

Vlakové čety podávají zprávy v přímém přenosuDoba, kdy vlakové čety mohly získat informace jen osobně nebo prostřednictvím telefonu, je již dávno minulostí. Na vývoj informačních technologií reagují také České dráhy. Po celé řadě moderních způsobů komunikace pro cestující (e-Shop, mobilní web) zapracovaly přenos důležitých provozních informací pomocí datových toků také do svých vlastních systémů. Poslední novinkou je projekt přenosu nejdůležitějších informací o mimořádnostech a výlukách přímo na elektronické přenosné osobní pokladny (POP), kterými disponují všechny vlakové čety.

Aktuální zprávy šetří čas

Až do současnosti přitom byly vlakové doprovody závislé na informacích získaných telefonicky od dispečerů nebo na obsahu SMS zpráv zasílaných na služební mobilní telefony, které se ale vzhledem k omezené kapacitě 160 znaků ukázaly pro tyto účely jako ne zcela dostačující. „Cílem nově zaváděného systému je informovat každého člena vlakové čety nejrychlejším způsobem, současně ale nezatěžovat informacemi, které se netýkají vlaku, jenž doprovází. Informace jsou proto z interního systému MIMO rozesílány prostřednictvím sítě GSM a filtrovány tak, aby na konkrétní vlak dorazila ta správná. Zaměstnanec má ale přístup do kompletní databáze výluk a mimořádností, takže může uspokojit i dotaz cestujícího týkající se jiné tratě a vlaku, například po přestupu,“ vysvětluje Roman Menc z Odboru marketingu a komunikace GŘ Českých drah, který se na vývoji novinky podílel.

Přenášené informace se přitom dělí do dvou hlavních kategorií. Základní jsou zprávy o plánovaných výlukách vlivem stavebních činností, u kterých jsou již známa konkrétní omezení a opatření. Další částí jsou informace o neplánovaných mimořádnostech, vzniklých během jízdy vlaku, které mají zpravidla mnohem větší dopad na cestující a na něž se nelze připravit. „Tyto zprávy jsou rozesílány stejným způsobem, jejich obsah je však aktualizován dispečery osobní dopravy tak, aby se k vlakovým četám dostávaly informace bez prodlení. To sice znamená nutnost ručního zadávání dat do systému, na druhou stranu ale snižuje četnost telefonické komunikace, která při řešení krizových situací dispečerům ukrajuje drahocenný čas a zatěžuje linky,“ říká šéfdispečer ČD Lukáš Zástěra.

Vývoj půjde ještě dál

Samotná přenosná osobní pokladna přitom každých patnáct minut kontroluje, zda nebyla doručena nová zpráva, postupně se tento interval po přechodu z pilotního do testovacího režimu bude snižovat až na pět minut. „Došlou zprávu přístroj indikuje vizuálně i akusticky, neruší však probíhající procesy jako výdej jízdenek nebo tvorbu vlakové dokumentace,“ zdůrazňuje Roman Menc. Systém vyvíjený zhruba čtyři měsíce byl uveden do zkušebního provozu na počátku března 2013. V těchto dnech již přechází do rutinního využití. Ověření funkčnosti probíhalo u vlakových čet RCVD Cheb, Bohumín a Olomouc ve spolupráci se supervizory a žádné zásadní nedostatky se zatím neprojevily. Možnosti přenosné osobní pokladny a systému MIMO přitom ještě nejsou zdaleka vyčerpány.
VÁCLAV RUBEŠ

Co dokážou nové funkcionality v POP

  • Informovat o všech plánovaných výlukách.
  • V reálném čase přijímat zprávy o neplánovaných mimořádnostech od dispečerů.
  • Zajistit přístup do databáze všech opatření u spojů Českých drah.
  • Aktualizovat stav mimořádností a predikovat jejich řešení.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy