Úvod » Tiskové centrum » Aktuální téma

Rok 2012 přinesl růst přepravených zákazníků i tržeb

Výsledky hospodaření v loňském roce ukázaly, že roste zájem o naše služby. Zatímco v osobní dopravě se zvýšily tržby i počet cestujících, v nákladní dopravě se hodnota tržeb alespoň udržela na stejné výši jako v roce 2011 ...

Rok 2012 přinesl růst přepravených zákazníků i tržebDo finálních čísel se ovšem promítly v případě Českých drah značně vysoké odpisy a u ČD Cargo zásadní restrukturalizace firmy a nepříznivá situace na trhu. Celkové hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 skončilo podle mezinárodních standardů ztrátou 1,6 miliardy korun. Analýza dílčích výsledků ale současně naznačuje nastoupený růstový trend v hlavních činnostech, tedy v osobní a nákladní dopravě. Hospodářský výsledek je navíc silně zatížen rekordními investicemi do vozidlového parku a s tím související výší odpisů.

Osobní doprava

České dráhy dosáhly v osobní dopravě provozního zisku ve výši 1,862 miliardy korun. „Tento ukazatel EBITDA, který prokazatelně roste, je pro nás nejvýznamnější,“ říká Petr Vohralík, výkonný ředitel ČD pro ekonomiku. Nejenže se v loňském roce zvýšily tržby z osobní dopravy o 319 milionů korun, ale současně se o 3 procenta zvedl počet přepravených cestujících – na 169 milionů. Nejvýraznější nákladovou položkou v hospodaření osobní dopravy jsou odpisy. Ty meziročně vzrostly o více než 150 milionů korun. „Výše odpisů souvisí s masivním objemem financí, které jdou do obnovy toho, co nás živí. Zatímco běžné firmy ročně investují sumu rovnající se odpisům, u Českých drah je to už řadu let několikanásobek,“ vysvětluje Petr Vohralík. Po odpisech a zdanění proto segment osobní dopravy generuje ztrátu 517 milionů korun. (V roce 2011 to bylo 583 milionů.)

Do hospodaření se promítají i náklady, které společnost může jen částečně nebo minimálně ovlivnit, což se týká zejména růstu ceny za trakční energii. Na druhou stranu měly ČD nižší mzdové náklady – oproti roku 2011 poklesly o 100 milionů korun. Negativně se ovšem projevila správa nemovitostí. Velký počet nádražních budov, které České dráhy vlastní, přináší výrazně menší výnosy oproti nákladům na údržbu a rekonstrukci. Společnost proto momentálně usiluje o jejich odprodej Správě železniční dopravní cesty za tržní cenu.

Nákladní doprava

Pro ČD Cargo byl loňský rok velkou zatěžkávací zkouškou, která se projevila i ve výsledcích hospodaření – ztrátou 1,911 miliardy korun. V podmínkách stagnující ekonomiky sice národní nákladní dopravce dokázal udržet výši tržeb na přibližně stejné úrovni jako v roce 2011 (nárůst o 47 milionů korun, což znamená navýšení 0,3 procenta), náklady na restrukturalizaci firmy a mimořádný odpis oceňovacího rozdílu však měly negativní dopad do finálních čísel.

„Jak se daří ekonomice, tak se daří nákladním dopravcům. ČD Cargo proto v roce 2012 nedosáhlo plánovaného objemu přeprav. Loňský rok byl navíc pro společnost po stránce účetní dost specifický. Klíčové bylo rozhodnutí managementu o odpisu majetku ve výši 1,2 miliardy korun a současně o vytvoření rezervy na restrukturalizaci ve výši půl miliardy korun. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o faktickou ztrátu finančních prostředků, ale spíše o účetní operaci s dopadem do finálních čísel,“ vysvětluje výkonný ředitel Petr Vohralík. Podle provozního plánu má společnost ČD Cargo letos dosáhnout vyrovnaného hospodaření.
Václav Rubeš

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2012

SKUPINA ČD

 • tržby: 37,7 mld. Kč
 • EBITDA: 5,56 mld. Kč
 • odpisy: 6,1 mld. Kč
 • výsledek hospodaření: –1,6 mld. Kč

OSOBNÍ DOPRAVA

 • tržby: 19,5 mld. Kč
 • EBITDA: 1,9 mld. Kč
 • počet cestujících: 169 milionů
 • výsledek hospodaření: –517 milionů Kč

NÁKLADNÍ DOPRAVA

 • tržby: 15,3 mld. Kč
 • EBITDA: 711 milionů Kč
 • objem přepravy: 73,4 milionu tun
 • výsledek hospodaření: –1,9 mld. Kč

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy