Úvod » Tiskové centrum » Aktuální téma

DVI se zaměřil na své lektory

Dopravní vzdělávací institut (DVI) se rozhodl poznat silné i slabé stránky svých lektorů a podle potřeby vylepšit jejich dovednosti. Proto připravil čtyřměsíční program s cílem provést analýzu způsobu práce lektorů a navrhnout další rozvojové aktivity, které zlepší jejich angažovanost, motivaci, kreativitu a odbornost. Management se už s výsledky seznámil.

Molek. Tak pojmenoval lektorský tým Dopravního vzdělávacího institutu (DVI), dceřiné společnosti Českých drah, projekt Monitoring lektorů, který zjišťoval jejich silné i slabé stránky v oblasti výuky. Vedení DVI tedy zajímalo, jakým způsobem jejich zhruba padesát vyučujících školí, zda disponují dostatečnými metodickými pomůckami, jak jsou vnímáni ze strany zadavatelů a zda považují svoji práci za smysluplnou.

Nechtělo však školitele pouze kontrolovat, ale naopak si dalo za úkol jejich dovednosti podpořit a vytvořit pro ně rozvojový plán. Veškeré aktivity DVI ale mají jediný cíl: poskytovat svým zákazníkům stále lepší služby. S monitoringem začalo DVI loni na podzim. „Chtěli jsme si udělat analýzu, jak na tom lektoři jsou, které jsou jejich silné a slabé stránky a kde jsme pevní a kde nikoliv. Nemá cenu před tím zavírat oči. Musíme vědět, do čeho se opřít,“ doplnila Blanka Havelková, předsedkyně představenstva a ředitelka DVI s tím, že procesem prošli i vedoucí Regionálních vzdělávacích center DVI (RCV) a manažeři vzdělávání. „Lektoři byli k věci konstruktivní a otevření.“

Monitoring lektorů

V průběhu podzimu a jara byli lektoři a další pracovníci pod drobnohledem posuzujících. Chodili na náslechy na reálné kurzy, prováděli strukturované analytické rozhovory s vedoucími RCV a další doplňkové rozhovory s vybranými lektory. Následovaly analyticko-řešitelské workshopy, další rozhovory a závěrečný workshop, na který šli jen vybraní. „Rozhovor byl prováděn i se mnou. Na úplný závěr přišla prezentace výsledků a doporučení managementu DVI,“ připomněla Havelková.

Analýza ukázala, že lektoři jsou jako celek na velmi dobré úrovni. „Musím ale zdůraznit, že existuje rozptyl v jejich dovednostech. Jednoduše řečeno máme excelentní, ale i slabší lektory. Jedni umí prezentovat s velkou dávkou interaktivity, jiní jsou v tomto ohledu spíše pasivní a bohužel někteří se interaktivity obávají, protože si nejsou jisti, zda je od zadavatelů vyžadována. Je pro ně takové zaklínadlo, což není dobře, a to musíme změnit,“ dodala.

Pozitivně byla vnímána obrovská pestrost osobností v lektorském sboru, což je dobře, neboť vzdělávací systém není monotónní. „Různorodost lektorů je hybatelem pro vyšší kreativitu, inovaci a motivaci lidí. Vysoce byla oceněna i loajalita učitelů vůči ČD i DVI,“ zhodnotila Havelková.

Zpětná vazba základem

Několik doporučení si vyslechlo i vedení DVI. Jedním ze zásadních bylo chybějící poskytnutí zpětné vazby. „Ano, naši vedoucí zaměstnanci, metodici a pověření zaměstnanci z řad zadavatelů chodí na náslechy do výuky, ale někteří v závěru lektorům neposkytnou zpětnou vazbu. Neřeknou jim, co udělali dobře nebo co by naopak mohli změnit či vylepšit. Je to z pedagogického hlediska naprosto nepřijatelné. Všechny generace zaměstnanců volají po zpětné vazbě, zejména ty nově nastupující. Na druhou stranu si uvědomuji, že řada lidí neumí chválit nebo naopak něco vytknout. Sami mi to někteří ze zmíněných přiznali. A zde je zase další prostor pro rozvoj,“ doplnila Havelková.

DVI nyní začne připravovat rozvojový plán, který se zaměří na prohlubování dovedností lektorů, ale i manažerských pozic. Pro lektory budou připravovány kurzy od práce s metodickými pomůckami až po kurzy osobního rozvoje. „Chceme, aby se lektoři naučili více se dívat na školení očima klienta, uměli více využívat moderní technologie a aby od nás odcházeli spokojení účastníci školení. Těžko můžeme chtít být úspěšní, nabízet perfektní služby klientům bez angažovanosti a rozvoje lidí.“

Co také vyplynulo

Někteří zaměstnanci, kteří přichází na školení, nebývají občas připravení, výuku berou jako nutnost a ještě lektorům ukazují, jak je látka nezajímá. „Bohužel je tomu tak. I když vím, že je to běh na dlouhou trať, tak bychom přístup zaměstnanců ke školení měli měnit. Ráda bych, aby naši lektoři vnímali svou práci smysluplněji a bavilo je učit,“ sdělila Blanka Havelková, ředitelka DVI.

Otevřené kurzy k profesnímu rozvoji

Společnost DVI proškolí tisíce lidí. Od začátku fungování se specializovala zejména na železniční dopravu. „Se začátkem školního roku začneme nabízet nový produkt a zaměstnanci budou mít možnost se více a více rozvíjet. Začneme s osobnostní typologií lidí, nabídneme prezentační dovednosti, jak vést porady a před Vánoci byznys etiketu. A musím přiznat, že výběr lektorů byl velmi pečlivý,“ dodala Blanka Havelková.

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy