Úvod » Tiskové centrum » Bezpečnost na železnici » Preventivní vlak

Preventivní vlak vyjede po osmnácté, jarní cesta míří do Ústeckého kraje

Dalším rokem pokračuje úspěšný projekt Českých drah „Preventivní vlak bezpečné železnice“. Letos zamíří vlak do měst Ústeckého kraje, do kterého se vrací po deseti letech. Ve dnech 16. a 17. dubna zastaví v Mostě, 18. a 19. dubna zamíří do Chomutova, od 24. do 26. dubna bude k dispozici žákům a studentům v Ústí nad Labem a jarní část zakončí 27. dubna v Děčíně. Podzimní část jízdy se uzavře v Brně a Krnově.

mapa480

Preventivní vlak zamíří do jižních Čech

Za deset let navštívilo Preventivní vlak již dvacet tisíc žáků a studentů z více než čtyřiceti měst České republiky.  Preventivní vlak vypravují České dráhy  a Správa železniční dopravní cesty společně s dalšími partnery.

Co návštěvníky v Preventivním vlaku čeká?

Prvním vagónem je speciální kinovůz určený k projekci filmu. Hraný dokument s názvem To nedáš! seznamuje mládež se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí s důrazem na  rizikové chování a upozorňuje na možné fatální důsledky. Snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici. Motivací k vytvoření filmu To nedáš! byly především šokující statistiky železničních nehod.

Ve druhém konferenčním vozu návštěvníci diskutují s odborníky, kteří se nehodami na železnici zabývají. Setkají se s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty. Vůz je vybaven moderní technikou, a tak nezůstane jenom u pouhého vyprávění.

Na třetím stanovišti čeká na studenty hasičský vůz a hasiči SŽDC, kteří předvedou ukázky své práce. Nebude se jen mluvit o teorii, ale žáci a studenti si první pomoc vyzkouší. Čeká je věrohodná simulace záchrany lidského života. Účastníkům se budou věnovat drážní hasiči, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy při železničních nehodách.

Projekce se konají na uvedených nádražích vždy od 8:15 do 14:15 hod. Délka cyklu pro jednu skupinu je přibližně 110 – 120 minut. Studenti a žáci do Preventivního vlaku přicházejí po předchozím objednání.

Vstup je zdarma, veškeré náklady na tuto preventivní akci nesou organizátoři projektu.

 

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy