Úvod » Tiskové centrum » Bezpečnost na železnici » Preventivní vlak

Preventivní vlak zamíří do jižních Čech

Úspěšný projekt Českých drah „Preventivní vlak bezpečné železnice“ pokračuje i v letošním roce. Jarní cestu odstartuje v úterý 18. dubna na nádraží v Českých Budějovicích, odkud zamíří do Strakonic, Jindřichova Hradce a Tábora a na konec do středočeského Benešova u Prahy. České dráhy Preventivní vlak pořádají od roku 2007. Je určený pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišť. Za deset let unikátním vlakem prošlo 16 tisíc mladých lidí.

Preventivní vlak

Třináctý preventivní vlak

V Preventivním vlaku mladí lidé uvidí přímo v prostředí železnice, jak končí zbytečná rizika spojená s nerozvážným hazardem, frajerstvím nebo obyčejnou nepozorností. České dráhy se dlouhodobě zaměřují na prevenci. Jako národní dopravce a zároveň největší společnost provozující v České republice osobní železniční dopravu, cítí společenskou odpovědnost a snaží se apelovat na děti a jejich prostřednictvím na dospělé.

Železniční síť České republiky patří k nejhustším v Evropě, a to s sebou bohužel přináší i velké množství nehod. Většina těchto tragédií vzniká zcela zbytečně, v drtivé většině případů nekázní řidičů či chodců. Nejohroženější je věková skupina mladých mezi 14 a 19 lety. Právě těmto mladým je Preventivní vlak určen.

A co mladé lidí v Preventivním vlaku čeká?

České dráhy pro ně společně se Správou železniční dopravní cesty připravily tři stanoviště, kterými postupně účastníci prochází.

Prvním vagónem je speciální kinovůz. V něm návštěvníci uvidí hraný dokument s názvem To nedáš! Seznamuje mládež se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, informuje o rizikovém chování a upozorňuje na jeho možné fatální důsledky. Byť jde o fikci, snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici. Motivací k vytvoření filmu To nedáš! byly především šokující statistiky železničních nehod.

Na druhém stanovišti čeká na studenty hasičský vůz a hasiči, kteří předvedou ukázky své práce. Nebude se jen mluvit o teorii, ale žáci a studenti si první pomoc vyzkouší, půjde o věrohodnou simulaci záchrany lidského života. Účastníkům se budou věnovat drážní hasiči, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy při železničních nehodách.

Na závěr pobytu ve vlaku studenty čeká diskuse s odborníky, kteří se nehodami na železnici zabývají. Setkají se v konferenčním voze s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty a Policie ČR. Vůz je vybaven moderní technikou, a tak nezůstane jenom u pouhých slov.

Účast v Preventivním vlaku je bezplatná, veškeré náklady hradí organizátoři.

A budeme rádi, když se naplní poslání Preventivního vlaku, tj. varovat děti i dospělé před nebezpečím na železnici a pokles nehod a leckdy zbytečných neštěstí.

Délka cyklu pro jednu skupinu je cca 110 – 120 minut. Maximální velikost skupiny (odpovídá kapacitě kinovozu a konferenčního vozu) je 35 studentů. K návštěvě je třeba se předem objednat, a jak je vidět, zájem v českobudějovických školách je veliký, protože termíny se rychle plní.

Vývoj střetu vlaku s osobami-Jihočeský kraj

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Kontaktní centrum
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy