Úvod » Tiskové centrum » Bezpečnost na železnici » Preventivní vlak

Preventivní vlak

Patnáctý Preventivní vlak bezpečné železnice zamíří do středních Čech i na Moravu, zastaví v Benešově, Praze a Brně...

Preventivní vlak

Třináctý preventivní vlak

Další etapa úspěšného projektu Českých drah „Preventivní vlak bezpečné železnice“ odstartuje v úterý 13. září na nádraží v Benešově, kde zůstane až čtvrtka 15. září. Poté se přemístí do Prahy, kde na nádraží Praha-Bubny nabídne projekce 20. a 21. září. Podzimní cestu zakončí v Brně, konkrétně 11. až 13. října. Nabídne netradiční projekci filmu „To nedáš!“, diskuzi s vyšetřovateli nebo nácvik první pomoci. Preventivní vlak je postaven na netradičním způsobu komunikace s mladými lidmi, která se při uplynulých ročnících velmi osvědčila. Od roku 2007 prošlo vlakem už 14000 dětí.

Návštěvníci vlaku z řad starších žáků základních škol a středoškoláků uvidí přímo v prostředí železnice, jak končí zbytečná rizika spojená s nerozvážným hazardem, frajerstvím nebo obyčejnou nepozorností. České dráhy se dlouhodobě zaměřují na prevenci. Jako národní dopravce a zároveň největší společnost provozující v ČR osobní železniční dopravu cítí společenskou odpovědnost a snaží se apelovat na děti a jejich prostřednictvím na dospělé. Železniční síť České republiky patří k nejhustším v Evropě, a to s sebou bohužel přináší i velké množství nehod. Většina těchto tragédií vzniká zcela zbytečně, v drtivé většině případů nekázní řidičů či chodců. Nejohroženější je věková skupina mladých mezi 14 a 19 lety. Právě těmto mladým je Preventivní vlak určen.

Co návštěvníky v Preventivním vlaku čeká?

Prvním vagónem je speciální kinovůz určený k projekci letos zcela nového filmu, který karlovarští studenti uvidí v premiéře. Hraný dokument s názvem To nedáš! seznamuje veřejnost se základními pravidly bezpečnosti na železnici a v jejím okolí, informuje o rizikovém chování a upozorňuje na jeho možné fatální důsledky. Byť jde o fikci, snímek je velmi emotivní a působivý, protože jednotlivé příběhy vycházejí z reálných mimořádných událostí na železnici. Motivací k vytvoření filmu To nedáš! byly především šokující statistiky železničních nehod. Za poslední tři roky zahynulo na železnici 673 lidí, z toho 91 byly mladí do 25 let. Rok 2014 byl z uvedeného období nejtragičtější, i proto České dráhy v prevenci zacílené na mladé lidi pokračují.

Ve druhém konferenčním voze budou návštěvníci diskutovat s odborníky, kteří se nehodami na železnici zabývají. Setkají se s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty a Policie ČR. Vůz je vybaven moderní technikou, a tak nezůstane jenom u pouhých slov.

Na třetím stanovišti čeká na studenty hasičský vůz a hasiči, kteří předvedou ukázky své práce. Nebude se jen mluvit o teorii, ale žáci a studenti si první pomoc vyzkouší. Proto doporučujeme, aby děti nechodily ve svátečním oblečení, půjde o věrohodnou simulaci záchrany lidského života. Účastníkům se budou věnovat drážní hasiči, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy při železničních nehodách.

Začínáme v uvedených dnech, vždy od 8:15, 9:00,… Délka cyklu pro jednu skupinu je cca 110 – 120 minut. Maximální velikost skupiny (odpovídá kapacitě kinovozu a konferenčního vozu) je 35 studentů. K návštěvě je třeba se předem objednat, a jak je vidět, zájem v karlovarských školách je veliký, protože všechny termíny už jsou zaplněné.

Účast je bezplatná, veškeré náklady hradí organizátoři. A budeme rádi, když se naplní poslání Preventivního vlaku, tj. varovat děti i dospělé před nebezpečím na železnici a pokles nehod a leckdy zbytečných neštěstí.

Vývoj střetů vlaku s osobami v České republice.

Preventivní vlak ČR

Vývoj střetů vlaku s osobami ve Středočeském kraji

Preventivní vlak Pha

Nahoru

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Spojovatelka
+420 972 111 111

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy