Tiskové zprávy

Zadávání zakázek a hospodaření s majetkem ČD probíhá v souladu s legislativou, konstatoval audit

5.4.2011 - 13:20

Mimořádná prověrka nakládání s majetkem a akviziční činnost v Českých drahách, a.s., kterou si na podzim vyžádal Řídící výbor ČD, skončila. Nezávislý auditor v závěrečné zprávě konstatuje, že zadávání zakázek a hospodaření s majetkem ČD, a.s., nebylo zjištěno žádné závažné pochybení.

Vzhledem ke skutečnosti, že auditor zkoumal období 2005 až 2010, tedy i období před nástupem současného managementu, byla některá jeho doporučení realizována již před ukončením auditu. Jedná se například o centralizaci marketingu či nákupu materiálu a služeb, kterou v rámci transparentnosti procesů a úspory nákladů provedlo vedení Petra Žaludy již v minulých letech.

Řídící výbor ČD, který vykonává funkci valné hromady, vzal zprávu auditora na vědomí a Představenstvo ČD ji projednalo na svém zasedání 22. března. „Zjištění a doporučení uvedená ve zprávě auditora považujeme za přínosná. V řadě oblastí můžeme konstatovat, že zjištění auditora se shodují s našimi, a opatření navržená auditorem jsou tak v současné době již ve fázi implementace nebo byla dokonce již implementována,“ shrnul závěr z jednání Představenstva generální ředitel ČD Petr Žaluda.

Mimořádný audit v ČD provedla společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení. Auditorská společnost PwC byla vybrána z pěti oslovených společností na základě kriteria nejnižší nabídkové ceny.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy