Tiskové zprávy

České dráhy vyberou dodavatele oprav lokomotiv a vozů na další 4 roky

25.7.2011 - 14:40

České dráhy vypisují celkem 18 nadlimitních veřejných zakázek na periodické opravy různých typů lokomotiv a vozů na období příštích 4 let. Souhrnný objem všech osmnácti zakázek představuje provedení až 233 oprav hnacích vozidel a 1 930 oprav osobních vozů v celkové hodnotě 7,124 miliardy Kč.

„Vozidla jsou pro periodické opravy rozdělena do jednotlivých okruhů podle společných charakteristických prvků, proto je vytvořeno celkem 18 skupin a tomu odpovídá celkem 18 vyhlášených veřejných zakázek,“ vysvětluje ředitel odboru centrálního nákupu a logistiky Filip Potůček a jako příklad uvádí charakteristiky některých skupin: Hnací vozidla jsou rozdělena podle trakcí, zda jde například o elektrické lokomotivy pro stejnosměrnou nebo střídavou trakci nebo zda jde o motorové lokomotivy. V případě vozů jsou kritérii pro jednotlivé skupiny např. nasazení vozů do zahraničí nebo pouze na vnitrostátní linky, maximální rychlost 200 km/h nebo speciální určení v podobě lůžkových vozů.     

Veřejná zakázka probíhá jednacím řízením s uveřejněním a hodnotícím kritériem bude nejvýhodnější nabídková cena.  Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy