Tiskové zprávy

Desetidenní výluka SŽDC omezí vlaky ČD na hlavní trati mezi Poděbrady a Hradcem Králové

15.8.2011 - 12:30

Správa železniční dopravní cesty bude od 22. srpna od 13:00 hod. nepřetržitě do 31. srpna do 17:00 hod. opravovat trať mezi Velkým Osekem, Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové. Vlaky Českých drah budou v tomto úseku nahrazeny autobusy, které pojedou po několika různých trasách. Cestující z rychlíků přepraví náhradní autobusy mezi Poděbrady, Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové, osobní vlaky budou nahrazeny autobusy mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové (dne 22.8.2011 budou již nahrazeny náhradní autobusovou dopravou osobní vlaky 5203 a 5218). Spěšné vlaky Trutnov – Kolín nahradí autobusy ve dvou etapách mezi Velkým Osekem a Chlumcem nad Cidlinou a poté mezi Převýšovem a Chlumcem nad Cidlinou, resp. Novým Bydžovem. Náhradní doprava se bude řídit výlukovým jízdním řádem, který je k dispozici na www.cd.cz/omezeniprovozu a na vývěskách ve stanicích. Cestující, kteří pojedou v době výluky mezi Prahou a Hradcem Králové mohou bez doplatku jízdného cestovat oklikou přes Pardubice.

Prováděné práce během výluky v úseku Hradec Králové hl.n. – Velký Osek jsou rozděleny do dvou částí. První částí je rekonstrukce výhybky č. 1 na odbočce Plačice a druhou část tvoří údržbové práce Správy dopravní cesty Hradec Králové,“uvedla Pavla Kosinová, náměstkyně ředitele SDC Hradec Králové pro provoz. Během rekonstrukce výhybky č. 1 dojde zároveň k výměně trakčních podpěr včetně úpravy geometrické polohy trakčního vedení, svařování bezstykové koleje a úpravě geometrické polohy koleje automatickou strojní podbíječkou. V rámci údržby SŽDC budou v úseku Hradec Králové hl.n. – Praskačka vyměněny kolejnice, pražce a odstraněny porosty. Budou odstraněny také závady bezstykové koleje a provede se běžná oprava trakčního vedení. Podobné práce budou realizovány i v ostatních úsecích trati, v železniční stanici Chlumec nad Cidlinou bude navíc opraven železniční přejezd na hradeckém zhlaví a v úseku Chlumec nad Cidlinou – Převýšov budou odbourány a dobetonovány hlavičky stožárů trakčního vedení včetně nátěru a bude vyměněno zesilovací vedení, nosná lana, izolátory a výstroje stožárů,“ dodala Kosinová.

Opatření Českých drah během výluk Velký Osek – Hradec Králové

Doprava na trati Praha – Hradec Králové bude od 22. srpna od 13:00 nepřetržitě do 31. srpna do 17:00 hod. organizována podle výlukového jízdního řádu.„České dráhy nahradí v době výluk všechny vlaky mezi Velkým Osekem, Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové autobusy. Náhradní autobusy místo královéhradeckých rychlíků budou navíc zajíždět až do Poděbrad, takže cestující pojedou autobusem v celém úseku Poděbrady – Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové,“ říká Roman Moravčík, ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD v Hradci Králové, a doplňuje: „Mezi Hradcem Králové a Poděbrady pojedou vždy dvě linky náhradních autobusů. První, expresní, nebude po trase nikde zastavovat a bude určena cestujícím, kteří pokračují navazujícími vlakovými soupravami dále do Prahy nebo do Trutnova. Druhá, označená písmenem R, bude sloužit cestujícím, kteří pojedou do nebo z Chlumce nad Cidlinou.“ Autobusy expresní linky a jeden spoj linky R budou mít dřívější odjezdy z Hradce Králové tak, aby byly v Chlumci nad Cidlinou a v Poděbradech zachovány přípoje. Podobně budou odjíždět autobusy dříve také z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové.

Rychlíky R 790 (Letohrad 5:39 – Praha hl.n. 8:47) a R 846 (Trutnov hl.n. 6:40 – Praha hl.n. 9:47) pojedou z Hradce Králové hl.n. do Pardubic hl.n., kde je možné přestoupit na pravidelné vlaky směr Praha. Spojení vlakem přes Pardubice doporučujeme především cestujícím s jízdním kolem, v náhradní autobusové dopravě Poděbrady – Hradec Králové je přeprava kol značně omezena!

Osobní vlakybudou nahrazeny mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové autobusy linky Z. Některé spoje budou nahrazeny dvěma autobusy – zastávkovým a také zrychleným, který zastaví pouze v Dobřenicích. Zastávkové autobusy budou odjíždět z Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové dříve než odjíždějí v bezvýlukovém stavu vlaky.

Spěšné vlaky budou od 22. srpna od 12:30 nepřetržitě do 26. srpna do 20:00 hod. nahrazeny v úseku Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou a opačně linkou „Sp“. Většina těchto spojů nepojede v úseku Kolín – Velký Osek. Cestující, kteří pojedou z Kolína, použijí v úseku Kolín – Velký Osek a naopak pravidelné vlaky Praha Masarykovo nádraží – Velký Osek – Kolín a zpět. Odjezdy autobusů z Velkého Oseku směrem do Chlumce nad Cidlinou budou dříve než jsou pravidelné odjezdy vlaků. Od 26. srpna do 31. srpna budou tyto spěšné vlaky nahrazeny v úseku Převýšov – Chlumec nad Cidlinou. Ve dnech 30. a 31. srpna vždy od 7:00 do 15:00 bude probíhat výluka také v úseku Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov a náhradní autobusová doprava tak bude zavedena v úseku Převýšov – Nový Bydžov.

Důležité informace k výlukám na trati Velký Osek – Hradec Králové

  • V náhradních autobusech bude omezena přeprava jízdních kol v závislosti na kapacitě spoje, přeprava více jak dvou kol (v úseku Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek a Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou) a více jak pěti kol (v úseku Hradec Králové – Poděbrady) se musí předhlásit na KCOD Hradec Králové na tel. 972 341 641 nejméně 24 hod. předem.
  • Případnou přepravu handicapovaných cestujících lze zajistit náhradním vozidlem. Tato přeprava může být uskutečněna pouze po předchozím předhlášení nejméně 24 hodin předem. Zájem o přepravu nahlaste na KCOD Hradec Králové tel. 972 341 641.
  • Z důvodu náhradní autobusové dopravy nejsou vždy zajištěny přípoje v Chlumci nad Cidlinou směr Poděbrady a Praha hl.n. Cestující mohou využít náhradní spojení přes Velký Osek a Kolín bez doplatku za trasu oklikou.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy