Tiskové zprávy

Olomoucké nádraží se přiblíží pražskému

1.9.2011 - 9:21

Cestující na pražském hlavním nádraží už několik měsíců využívají moderní způsob odbavení. V krátké době se i cestující v Olomouci dočkají srovnatelných pokladen jako v hlavním městě. Při opravách se myslí i na občany se sníženou pohyblivostí. Zároveň se také dokončí rekonstrukce vestibulu, sjednotí se dlažba a obklady, vzniknou nové komerční prostory a vymění se všechny vstupní dveře. Koncem roku tak bude olomoucké nádraží důstojnou vstupní bránou do krajské metropole, odpovídající požadavkům cestování v 21. století.

„V těchto dnech již probíhají přípravné práce, které prozatím cestující úplně nepostřehnou. V průběhu září se však práce rozběhnou v plném proudu. Nového odbavení, nových komerčních prostor a všech nových vstupních dveří se tak cestující dočkají ještě v letošním roce,“uvádí Gabriel Jursa, ředitel Regionální správy majetku ČD v Olomouci.

V rámci stavby dojde také k přemístění výdejny jízdenek Dopravního podniku města Olomouce do levé části vestibulu. V pravé části pak vznikne nový a ucelený prostor pro odbavení cestujících. „Otevřený prostor, jaký znají cestující například na letištích, bude vybaven elektronickým informačním systémem, který bude pružně reagovat na aktuální situaci, a který nasměruje čekající ke správné přepážce. Podstatně se tak zrychlí odbavení cestujících. V novém odbavovacím prostoru bude k dispozici směnárna se sníženou přepážkou pro handicapované spoluobčany, dále pak pokladny pro výdej vnitrostátních i mezinárodních jízdenek a přepážka pro přednostní odbavení. Do těsné blízkosti pokladen se také přestěhuje čekárna ČD Lounge,“ upřesňuje Hana Motyková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy ČD v Olomouci.

S vybudováním nového odbavení se také dokončí rekonstrukce interiéru celého vestibulu, sjednotí se dlažba a obklady, také se vymění všechny dveře z přednádražního prostoru i z 1. nástupiště. Přestěhováním současné čekárny ČD Lounge do prostor dnešních mezinárodních pokladen vznikne další komerční prostor. Vedle lékárny bude cestujícím k dispozici prodejna zeleniny, ovoce a květin. Současně s rekonstrukcí interiéru se opravují pískovcové  obklady na 1. nástupišti.

Olomoucké hlavní nádraží prochází rekonstrukcí postupně od roku 2007. V rámci předcházejících  etap investovaly České dráhy do oprav krajského nádraží celkem 48 mil. korun. Během prací vznikla nová restaurace, přebudovalo se sociální zařízení. Částečnou modernizací prošlo i 1. patro výpravní budovy. Rekonstruoval se interiér vestibulu, kde se položila nová dlažba i obklady, hala se současně vymalovala. Úplně se opravily oba vstupy a samozřejmostí se stal  bezbariérový přístup pro handicapované spoluobčany, včetně vodících pásů v hale. Využitím tzv. luxferů se docílilo maximálního prosvětlení obou vstupů. Před slavnostním otevřením přednádražního prostoru se dokončilo kompletní čištění fasády budovy. Poslední etapa, která bude do konce letošního roku dokončena, bude České dráhy stát přibližně 16 mil. Kč. Celkové náklady tak dosáhnou výše 64 mil. korun.

Věříme, že cestující budou mít pochopení pro ztížené podmínky po dobu rekonstrukce. S ohledem na velikost olomouckého nádraží, které patří k třetímu nejfrekventovanějšímu v rámci celé České republiky, musí veškeré práce probíhat za plného provozu. Omlouváme se tak všem cestujícím za větší hlučnost, prašnost a především za dočasné omezení provozu pokladen. V případě potřeby jsme připraveni operativně zajistit posílení tak, aby byli cestující odbaveni co nejrychleji.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy