Tiskové zprávy

České dráhy zavádějí ve vlacích SC Pendolino tiché oddíly

3.11.2011 - 11:40

V rámci zvyšování kvality zavádějí České dráhy od 14. listopadu ve vlacích SuperCity tzv. tiché oddíly. Jejich smyslem je umožnit zákazníkům cestovat v klidném prostředí, ve kterém nebudou rušeni vyzváněním mobilních telefonů, telefonickými hovory, hlasitou hudbou či jinými hlasitými projevy spolucestujících. V předprodeji bude možné místenku SC do tichého oddílu zakoupit prostřednictvím eShopu ČD nebo pokladní přepážky od 3. listopadu.

„Tuto novinku zavádíme na základě podnětů řady našich cestujících, kteří si přejí cestovat v klidném prostředí. Jde tak o další změnu, kterou chceme zkvalitnit služby ve vlacích SuperCity Pendolino. Pokud se tiché oddíly v Pendolinech osvědčí, jsme připraveni zavést je v krátké době také v dalších našich vlacích,“vysvětluje ředitel Odboru produktů a obchodu Vladimír Peléšek.

Tichý oddíl se nachází ve vlacích SuperCity (s výjimkou spoje SC 278) v celém voze č. 1 (pro cestující 1. vozové třídy) a v celém voze č. 7 (pro cestující 2. vozové třídy). Tyto vozy jsou ve vstupních částech označeny piktogramem „Tichý oddíl“ a piktogramem „Zákaz používání mobilních telefonů“. Výdej rezervací do tichých oddílů ve vlacích SC Pendolino bude možný jak z pokladního systému u přepážek ČD, tak v internetovém obchodě ČD.

Cestující s rezervací do tichého oddílu by měli již při nástupu do vlaku vypnout vyzvánění svého mobilního telefonu. Pokud si během jízdy vlaku potřebují vyřídit telefonní hovor, měli by tak učinit mimo tichý oddíl, tj. ve vstupní části vozu nebo přejít do vozu vedlejšího. Zároveň by se měli v tomto oddíle s ohledem na ostatní cestující zdržet jakýchkoli hlasitých či rušivých projevů.

Vlakový rozhlas zůstává z důvodu potřeby informování cestujících zapnutý nadále ve všech vozech. Tedy i ve vozech s tichým oddílem.

Základní pravidla režimu v tichých oddílech

1. Před nástupem do vlaku vypněte vyzvánění mobilního telefonu.
2. V tichém oddíle netelefonujte.
3. Nerušte spolucestující poslechem hlasité hudby (i přes sluchátka).
4. Notebooky, tablety, herní konzole apod. používejte jen s vypnutým zvukem.
5. Zdržte se hlasité konverzace a jiných rušivých projevů během jízdy i při nástupu a výstupu.

České dráhy děkují svým cestujícím, že budou režim v tichých oddílech ve vlacích SC Pendolino respektovat.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy