Tiskové zprávy

Nový vlakový jízdní řád od 11. prosince: více vlaků v hlavním městě a ve Středočeském kraji

21.11.2011 - 13:42

V neděli 11. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2012. V hlavním městě dojde na základě objednávky organizátora dopravy společnosti ROPID k navýšení rozsahu dopravy o zhruba 3 %, ve Středočeském kraji bude objednána doprava zhruba na úrovni roku 2011. Podstatnými novinkami bude rozšíření počtu spojů mezi Prahou a Nučicemi, prodloužení vybraných vlaků linky S9 (Benešov u Prahy – Praha) ve špičkách pracovních dní až do Horních Počernic a sjednocení počáteční stanice linky S65 (Praha – Hostivice) v průběhu týdne. Změny v regionální dopravě reflektují požadavky objednatelů dopravy. Na regionálních vlacích se objeví další moderní vozidla: Regionovy se rozšíří na trati Posázavského pacifiku, na trati z Kolína do Ledečka a později také v úseku Kutná Hora – Zruč nad Sázavou. Vzroste počet CityElefantů do Benešova a mezi Lysou nad Labem a Ústím nad Labem se objeví soupravy s řídicím vozem. Nový jízdní řád bude platit až do 8. prosince 2012.

Rozsah dopravy v hlavním městě Praze se na základě objednávky společnosti ROPID zvýší o 3 % (ze 4,41 mil. na 4,54 mil. vlakokilometrů), ve Středočeském kraji zůstane rozsah dopravy na úrovni roku 2011 (u regionálních vlaků vzroste počet vlakokilometrů o 0,07 % ze 14,10 mil. na 14,11 mil. vlakokilometrů). Je to dáno zejména rozšířením dopravy o víkendech na trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Nučice, posílením provozu v ranní špičce mezi Kralupy nad Vltavou a Prahou a prodloužením vybraných vlaků linky S9 (Benešov u Prahy – Praha-Vysočany až do Prahy-Horních Počernic). V průměru bude ve středočeském regionu (včetně Prahy) vypraveno 2 042 osobních a spěšných vlaků denně.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě v Praze a Středočeském kraji

 • Více vlaků mezi Prahou a Nučicemi

Na základě objednávky hlavního města Prahy bude rozšířen provoz na trati 173 Praha-Smíchov – Beroun v úseku Praha-Smíchov – Nučice. Ke stávajícím víkendovým vlakům Praha – Beroun (Vráž u Berouna) přibude o víkendech 11 nových párů vlaků v úseku Praha – Nučice. V tomto úseku tak bude o víkendech v době mezi 6. a 22. hodinou nově zajištěn provoz v pravidelném hodinovém intervalu. V pracovní dny přibudou dva nové páry vlaků v dopoledních hodinách, čímž vznikne pravidelný hodinový interval i v dopravním sedle. Dále pojede nový večerní pár vlaků po 22. hodině.

 • Změny ve víkendové dopravě na Pražském Semmeringu

Doposud začínaly a končily vlaky linky S65 (Praha – Hostivice) v pracovní dny na zastávce Na Knížecí na pražském Smíchově, o víkendu jezdily přes zastávku na smíchovském severním nástupišti až na hlavní nádraží. Od 11. prosince dojde ke sjednocení počáteční (koncové) stanice – vlaky budou po celý týden začínat (končit) vždy na zastávce Praha-Smíchov Na Knížecí. Tato zastávka je v provozu od podzimu roku 2010 v blízkosti terminálu pražské MHD Na Knížecí a je na ní zajištěna návaznost jak na metro, tak na tramvaje a autobusy MHD. Druhou změnou je rozšíření víkendového provozu na trati 122 o jeden pár vlaků ČD v úseku Praha-Smíchov Na Knížecí – Praha-Zličín a zpět.

 • Z Benešova u Prahy až do Prahy-Horních Počernic

Vzhledem k nové koncepci linky S9 ve špičkách pracovních dní zajíždějí vlaky této linky až do Prahy-Horních Počernic každou hodinu, přičemž v druhé polovině hodiny vlaky končí v Praze-Vysočanech. V ranní špičce pokračují tři vlaky od Kolína skrz Prahu hl.n. do Benešova u Prahy.

Další změny v jízdním řádu po jednotlivých regionech středních Čech

(na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatným změnám)

Hlavní město Praha

 • Městská linka Praha-Libeň – Roztoky u Prahy: v pracovní dny pojedou dva nové spoje městské linky: z Prahy-Libně ve 4:48 (Os 12100) a z Roztok u Prahy ve 21:25 (Os 12157). Odjezdy vlaků městské linky byly upraveny s ohledem na změnu časů odjezdů linky S1 (Praha – Kolín)

Kolínsko, Nymbursko, Kutnohorsko a Mladoboleslavsko

 • Trať 010 Praha – Kolín – Česká Třebová: vzhledem ke změně konceptu dopravy v Pardubickém kraji nepojedou přímé osobní a spěšné vlaky Praha Masarykovo nádraží – Pardubice hl.n. Nově tak bude ve většině případů nutné v Kolíně přestoupit.
 • Tratě 011 Praha – Kolín a 060 Poříčany – Nymburk: Část vlaků Praha – Kolín doposud vozila v pracovní dny ráno a odpoledne přímou soupravu CityElefant, která se v Poříčanech odpojila a pokračovala do Nymburka (a analogicky v opačném směru). Nově se již tyto vlaky v Poříčanech nebudou rozpojovat (spojovat) a při cestě z Prahy do Sadské a Nymburka tak bude potřeba přestoupit. Velkou výhodou ale bude zrychlení osobních vlaků mezi Prahou a Kolínem. Z Úval pojedou nové vlaky linky S7 v 8:40 a 9:10, z Prahy hl.n. ve 14:39, naopak nepojede stávající vlak s odjezdem ve 14:43 z Úval. Spěšné vlaky Sp 1900/1901 Rokytka a Sp 1902/1903 Labe pojedou jen mezi Masarykovým nádražím a Kolínem. Z Prahy pojedou nepatrně později (místo v 16:21 a 17:36 nově v 16:44 a 17:44). Zpět do Prahy přijedou v 6:27 a 7:27 (dnes 6:30 a 7:12).
 • Trať 014 Kolín – Ledečko: na trati dojde k rozšíření provozu Regionov a spolu s tím k drobným úpravám v časech jednotlivých vlaků. Regionovy budou nasazeny asi na 80 % spojů na této trati.
 • Trať 020 Praha – Hradec Králové: v úseku Kolín – Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou pojedou spěšné vlaky Sp 1805 (z Kolína v 8:42, dosud jezdil jako Sp 1865) a Sp 1802 (z Chlumce nad Cidlinou v 8:35, Sp 1862) pouze o víkendu. V pracovní dny pojedou nově spěšné vlaky Sp 1807 (z Kolína v 10:42) a Sp 1804 (z Chlumce nad Cidlinou v 10:35).
 • Trať 060 Poříčany – Nymburk: V pracovní dny pojede nový osobní vlak z Poříčan (6:06) do Nymburka hl.n. (6:26).
 • Trať 061 Nymburk – Jičín: V pracovní dny kromě prázdnin pojede z Rožďalovic do Nymburka nový osobní vlak (Os 15830) s příjezdem do Nymburka hl.n. v 6:50 k přípojům do Prahy, Kolína a Hradce Králové. Osobní vlak z Jičína do Nymburka v 5:25 (Os 15802) pojede o 2 minuty dříve, tak, aby v Nymburce hl.n. vznikl přípoj na zrychlený vlak Os 2515 do Prahy. Středočeské obce Rožďalovice, Křinec a Oskořínek tak budou mít v ranní špičce pracovního dne zajištěné každou půlhodinu spojení do Prahy s přestupem v Nymburce hl.n. na rychlík či zrychlený osobní vlak.
 • Trať 063 Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov: na trati budou v provozu tři páry vlaků v pracovní dny. Jinak zůstává rozsah provozu na Mladoboleslavsku na stejné úrovni jako v roce 2011.
 • Trať 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín: Ve špičkách pracovních dní budou vlaky linky S9 zajíždět až do Prahy-Horních Počernic. Půjde o vlaky, které odjíždějí z Benešova u Prahy ve 4:33, 5:33, 6:33, 13:33, 14:33, 15:33, 16:33 a 17:33 (odjezdy z Prahy hl.n. v 5:39, 6:39, 7:39, 14:39, 15:39, 16:39, 17:39 a 18:39). Z Prahy-Horních Počernic do Prahy hl.n. a Benešova budou odjíždět v 6:35, 7:35, 15:03, 16:03, 17:03, 18:03 a 19:03. Zrychlené osobní vlaky s odjezdy z Kolína přes Nymburk v 5:00, 6:00 a 7:00 pojedou do Prahy hl.n., odkud budou dále pokračovat do Benešova u Prahy. V souvislosti s omezením několika rychlíků dojde ke zhruba 10minutovému posunu odjezdu některých vlaků v úseku Nymburk hl.n. – Lysá nad Labem. Důvodem je zajištění přípoje v Lysé nad Labem do / od Ústí nad Labem.
 • Trať 230 Praha – Kolín – Havlíčkův Brod: Osobní vlak z Kolína do Kutné Hory města pojede místo 22:03 až ve 22:32 od přípoje z Prahy i Nymburka. V sobotu pojede v 19:19 nový osobní vlak z Kutné Hory města do Kolína (příj. 19:30) na přípoj do Prahy.
 • Trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: v létě 2012 budou dodány tři jednotky Regionova, které poté zajistí 99 % všech vlaků na této trati.

Kralupsko

 • Trať 091 Praha – Kralupy nad Vltavou: V ranní špičce pracovního dne pojede na lince S4 nový zrychlený vlak z Kralup nad Vltavou v 6:01 do Prahy (Os 9623). Stávající vlak z Kralup nad Vltavou do Prahy v 6:11 (Os 9625) pojede nově až v 6:24. Mezi 6. a 7. hodinou tak bude počet regionálních vlaků z Kralup do Prahy zvýšen ze dvou na tři. Osobní vlaky z Prahy Masarykova nádraží do Ústí nad Labem hl.n. v 5:40 a 7:40 nově pojedou jen do Kralup nad Vltavou. Až do Ústí nad Labem místo nich pojedou osobní vlaky v 6:02 a 8:02, které navíc zastaví mezi Prahou a Kralupy jen v Roztokách u Prahy. Na jízdní doklady PID bude nově možné cestovat všemi rychlíky linky R4.
 • Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny: Na trati dochází ke změnám, jejichž cílem je zlepšit přípoje v Kralupech nad Vltavou ve směru do / od Prahy a nabídnout více spojů v ranní špičce pracovních dnů. Pojedou nové vlaky ze Slaného v 5:51 do Kralup (Os 9723) a z Kralup v 6:19 do Slaného (Os 9722). V ranní špičce pracovního dne tak ze Slaného do Kralup pojede vlak každou půlhodinu (odjezdy ze Slaného v 5:24, 5:51, 6:24, 6:58 a 7:35), v Kralupech mají tyto vlaky přípoje do Prahy (Sp 1711 jede do Prahy přímo). V pracovní dny odpoledne odjíždějí osobní vlaky z Kralup nad Vltavou do Slaného zpravidla ve 22. minutu každou hodinu až do 19:22 (večer pak ještě v 21:22 a 23:20) jako rychlý přípoj od rychlíku a osobního vlaku z Prahy.

Kladensko a Rakovnicko

 • Trať 120 Praha – Kladno – Rakovník: V souvislosti se změnou oběhu Regionov vzniknou nové přímé vlaky: Většina spěšných vlaků Praha Masarykovo nádraží – Kladno-Ostrovec (odjezdy z Masarykova nádraží v 8:02, 10:02, 14:02, 16:02, 18:02 a 20:02) nově poveze v pracovní dny přímé vozy do Rakovníka. V Kladně se jednotky rozpojí, přední část pojede do kladenského Ostrovce, zadní do Rakovníka (analogicky i v opačném směru). Cestujícím, kteří budou odjíždět z Prahy v těchto časech, tak v Kladně odpadne přestup. Model bude podobný i v opačném směru: jako přímé vozy z Rakovníka do Prahy bez přestupu v Kladně pojedou v pracovní dny osobní vlaky s odjezdy z Rakovníka v 8:07, 12:07, 14:08, 16:07 a 18:07. Poslední večerní vlak z Rakovníka a Kladna do Prahy nově pojede na pražské hlavní nádraží (příjezd v 0:10) místo Masarykova, stejně tak poslední osobní vlak z Prahy do Kladna bude vyjíždět z Prahy hl.n. (odjezd v 0:15). Tím bude zajištěna vazba na ostatní vlaky „půlnočního rozjezdu“ bez nutnosti přechodu mezi pražskými nádražími.
 • Trať 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou: Nově pojede více přímých vlaků Praha Masarykovo nádraží – Kladno – Kralupy nad Vltavou a opačně bez nutnosti přestupu v Kladně či Kladně-Ostrovci. Zejména se to týká vlaků s odjezdy z Kralup n. Vlt. ve 12:27, 14:27, 16:27 a 18:27, které pojedou do Prahy přímo bez nutnosti přestupu v Kladně-Ostrovci a z Kladna budou pokračovat jako spěšné vlaky do Prahy. Nově bez nutnosti přestupu v Kladně-Ostrovci pojede také vlak s odjezdem z Kralup n. Vlt. v 11:27 přímo až do stanice Kladno. Vlaky s původními odjezdy z Kralup nad Vltavou v 11:27, 13:27, 15:27 a 17:27 pojedou o víkendech nově o 5 minut později, tedy s odjezdem v 32. minutu, čímž vznikne nová víkendová vazba od osobních vlaků z Ústí nad Labem. V souvislosti se snížením objednávky rychlíků na trati Praha – Kladno – Rakovník dochází k úpravě jízdy některých regionálních vlaků mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovcem.
 • Trať 121 Hostivice – Podlešín: Víkendové cyklovlaky vyjedou ve stejném rozsahu jako v sezóně 2011. Díky drobným zkrácením cestovní doby mezi Hostivicí a Podlešínem vzniknou v Podlešíně nové přípoje a vzniknou tak nová spojení mezi Kralupy nad Vltavou a Hostivicí. Odpolední cyklovlak ze Slaného do Prahy (Os 9783) nově pojede v celé trase o cca 20 minut dříve, odjezd ze Slaného bude nově v 17:07 a příjezd do Prahy Masarykova nádraží v 18:49. Důvodem této změny je snazší průjezd úsekem Jeneček – Hostivice.
 • Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy:Osobní vlaky linky S65 budou na základě požadavku společnosti ROPID po celý týden, tedy nově i o víkendech, začínat na zastávce Praha-Smíchov Na Knížecí. Z tohoto důvodu nepojedou ani o víkendech v úseku mezi hlavním a smíchovským nádražím. Na základě požadavku hlavního města pojede jeden nový pár vlaků Praha-Smíchov Na Knížecí – Praha-Zličín a zpět. Díky tomu budou vlaky rovnoměrněji rozloženy v rámci dne. Víkendové vlaky v úseku Hostivice – Rudná u Prahy a opačně pojedou v upravených časech, jednotlivé vlaky pojedou zhruba o 30 – 50 minut později. Změny jsou dány úpravami časů jízdy vlaků v úseku Praha – Hostivice. Ve stanici Rudná u Prahy tak budou nově zajištěny přípoje vždy ve všech směrech, tedy od Hostivice do Nučic i do Prahy-Řeporyj a z obou směrů zpět do Hostivice. Vlaky z Hostivice do Rudné u Prahy nově pojedou v 9:40 a 18:31, opačně z Rudné budou odjíždět v 10:03 a 19:03. Z důvodu omezení rychlíků na trati Praha – Kladno budou některé vlaky v úseku Hostivice – Praha-Zličín (– Praha-Smíchov Na Knížecí) a opačně posunuty, tak aby v Hostivici nově vznikla návaznost na / od osobních vlaků na trati 120 místo zrušených rychlíků. Na trati dochází také k dalším úpravám jízdy vlaků, a to v souvislosti se změnou oběhu vozidel.
 • Trať 124 Lužná u Rakovníka – Chomutov: Ministerstvo dopravy neobjednalo na této trati čtyři páry spěšných vlaků Lužná u Rakovníka – Žatec – Jirkov. V návaznosti na to Středočeský kraj ve spolupráci s Ústeckým krajem doobjednaly jeden pár spěšných vlaků navíc oproti své původní objednávce. Nově tak na trati pojedou tři páry spěšných vlaků Lužná u Rakovníka – Žatec – Jirkov a zpět. Z Lužné budou odjíždět v 10:24, 14:24 a 18:24, v opačném směru budou přijíždět do Lužné v 7:29, 13:27 a 17:27.
 • Na tratích 161 Rakovník – Bečov nad Teplou a 162 Rakovník – Kralovice dochází u několika vlaků k minutovým úpravám odjezdu vlaků, díky kterým vzniknou v Rakovníce nové přípoje.

Berounsko a Příbramsko

 • Trať 170 Praha – Plzeň – Cheb: V průběhu platnosti jízdního řádu bude otevřena nová zastávka Kařez, místo ní bude zrušena stanice Zbiroh. Osobní vlaky budou odjíždět z Berouna do Plzně o 8 minut později (nově ve 20. minutu), příjezdy do Berouna budou naopak o 5 minut dříve (ve 37. minutu). Vzhledem ke zrušení rychlíku R 750 pojede první ranní osobní vlak z Berouna místo ve 4:16 až ve 4:30. Osobní vlak ze Zbiroha, resp. Kařízku pojede na základě požadavku krajského úřadu o 9 minut dříve, tj. s příjezdem do Berouna v 5:47.
 • Trať 171 Praha – Beroun: Na trati nedochází k zásadním změnám, všechny vlaky pojedou o 2 až 3 minuty dříve. Osobní vlak z Prahy-Radotína v 19:47 bude prodloužen ze smíchovského až na hlavní nádraží. Do Úval ve většině případů pojedou vlaky, které začínají v Řevnicích nebo Praze-Radotíně (dosud jezdily do Úval vlaky, které začínaly v Berouně).
 • Trať 173 Praha-Smíchov – Beroun: Na této trati dochází k rozšíření provozu v úseku Praha-Smíchov – Nučice, v pracovní dny o 3 páry a o víkendech dokonce o 11 nových párů vlaků. Tím dojde k zajištění celodenního (od cca 5 do 22 hod.) a celotýdenního pravidelného provozu v hodinovém intervalu mezi Prahou a Nučicemi, v ranní a odpolední špičce zůstává zachován poloviční, půlhodinový interval mezi vlaky.  Rozsah provozu mezi Nučicemi a Berounem se nemění, pouze o víkendech dochází ke změně časových poloh některých vlaků. Na trati dochází také k dalším dílčím úpravám časů odjezdů a k rozšíření provozu vybraných vlaků o víkendech.
 • Trať 200 Zdice – Protivín, 203 Březnice – Strakonice a 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem: U všech osobních vlaků v celé trase (Beroun) – Zdice – Protivín bude zaveden tzv. specifický způsob odbavování cestujících. Cestující by do těchto vlaků měli nastupovat již s předem zakoupenou jízdenkou, pro doplňkový prodej jízdenek bude sloužit prodejní automat umístěný ve vozidlech. V jízdním řádu tratě 200 došlo jen k drobným časovým posunům ranních spojů z důvodu zajištění lepších přípojů v Březnici a také k posunutí odjezdu posledního večerního vlaku ze Zdic o 70 minut (náhrada zrušeného rychlíku Praha – Březnice). K drobným časovým posunům dochází také na trati do Rožmitálu pod Třemšínem a do Blatné. Jejich cílem je zlepšit přípoje v Březnici.

Benešovsko

 • Na trati 220 Praha – Benešov u Prahy – České Budějovice dochází k úpravám, které jsou vyvolány pokračováním stavebních pracích na stavbě 4. koridoru. Současné osobní vlaky s odjezdy z Benešova v 7:35, 10:33, 13:35, 20:35 a 22:36 pojedou nově v 7:50, 10:50, 13:49, 20:26 a 22:26. V opačném směru jsou časy příjezdu do Benešova přibližně zachovány, výraznější odchylky se vyskytují pouze v 8:22 a 13:45 (nově v 8:34 a 13:34). V odpolední dopravě pojede většina vlaků o víkendu variantně – o cca 10 minut dříve než v pracovní dny. Spěšný vlak Jordán ve směru z Prahy bude jezdit nově i v pracovní dny místo osobního vlaku jedoucího 10 minut před ním, tj. v 9:25 z Benešova. Od posledního osobního vlaku z Benešova do Střezimíře jede nový osobní vlak do Tábora s příjezdem ve 23:29. Poslední osobní vlak z Tábora ve 22:30 pojede ze Střezimíře nově v pátek až do Benešova s příjezdem v 23:33.
 • Trať 221 Praha – Benešov u Prahy: Vlaky linky S9 (Benešov u Prahy – Praha) budou podle objednávky společnosti ROPID projíždět skrz hlavní nádraží dále do severovýchodní části Prahy (a naopak) pouze ve špičkách pracovního dne. Jednou za hodinu pojede vlak linky S9 až do / z Prahy-Horních Počernic. Vlaky s odjezdy z Prahy hl.n. v 6:20, 7:20 a 8:20 pojedou v pracovní dny již z Kolína, Nymburka a Lysé nad Labem. Spěšný vlak z Prahy do Tábora pojede i v pracovní dny, jeho jízda je vykompenzována ukončením vlaku z Prahy hl.n. v 8:50 ve Strančicích. První ranní vlak z Benešova do Prahy pojede o 10 minut dříve (příj. Praha 4:56), bude tak možný přestup na dálkové vlaky, které vyjíždí z Prahy v 5 hodin ráno. V pracovní dny pojede nový vlak ze Strančic (odj. 8:50) do Prahy hl.n. (příj. 9:24). Na lince S9 budou od července v rámci ROP nasazeny další 2 jednotky CityElefant. Od října 2012, kdy přibudou další dvě tyto soupravy, budou na 90 % osobních vlaků linky S9 řazeny jednotky CityElefant.
 • Trať 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany / Dobříš: V souvislosti s rozšířením provozu Regionov dojde k výraznému zkrácení cestovních dob. Na trati budou nasazeny 4 třívozové Regionovy, které zajistí cca 50 % spojů. V průběhu platnosti jízdního řádu se počet Regionov na této trati pravděpodobně ještě zvýší. Všechny vlaky pojedou do / ze stanice Praha hl.n. a žádný vlak už nebude končit v Praze-Vršovicích. Na trati dojde k posunům odjezdů vlaků: osobní vlak z Prahy hl.n. do Čerčan v 9:12 pojede nově až v 9:24, vlak z Prahy hl.n. do Dobříše v 21:40 pojede nově až ve 22:00, vlak z Prahy do Vraného n.Vltavou ve 22:44 pojede v pracovní dny až ve 23:13, spoj z Dobříše do Prahy hl.n. v 18:02 pojede už v 17:56 a vlak z Dobříše do Prahy hl.n. ve 21:15 pojede až ve 21:32.
 • Trať 223 Olbramovice – Sedlčany: O víkendu dochází k několika změnám, jejichž cílem je zlepšení přípojů v Olbramovicích. První ranní spoj z Olbramovic do Sedlčan pojede v sobotu už v 6:18 (dosud jezdil až v 7:07) jako přípoj od rychlíku z Prahy. Ze Sedlčan pojede o víkendu vlak místo v 7:41 již v 7:08, čímž se zlepší přestup na rychlík do Prahy. O víkendech odpoledne a večer pojedou všechny vlaky o cca 60 minut později, tzn. odjezdy z Olbramovic budou ve 14:18, 16:18, 20:18 a 21:44 (v neděli), ze Sedlčan pak v 15:08, 17:08, 19:08 a 21:08 (v neděli).

Nové a modernizované soupravy v Praze a okolí

České dráhy nasazují moderní vozidla na řadě tratí v Praze a jejím okolí. Cestující se tak setkávají zejména s patrovými klimatizovanými jednotkami CityElefant, modernizovanými, částečně nízkopodlažními soupravami Regionova a modernizovanými motorovými vozy 854 s přípojnými vozy řady 054 nebo 057 a řídícími vozy 954. Na trati Lysá nad Labem – Ústí nad Labem vyjedou nové řídicí vozy řady 961.

 • 010 (Praha) – Kolín – Pardubice – Česká Třebová: v úseku Kolín – Pardubice 47 % osobních vlaků, 1 jednotka CityElefant
 • 011 Praha – Kolín: 100 % osobních vlaků, 12 jednotek CityElefant
 • 014 Kolín – Ledečko: cca 80 % osobních vlaků, 2 jednotky Regionova
 • 231, 020 a 040 Kolín – Chlumec nad Cidlinou (– Trutnov): 100 % spěšných vlaků, 1 souprava řady 854 + 954 na středočeském úseku trati
 • 060 Poříčany – Nymburk: 57 % osobních vlaků, 1 jednotka Regionova; cca 10 % 1 jednotka CityElefant (ráno).
 • 061 Nymburk – Jičín: cca 97 % osobních a spěšných vlaků, 3 jednotky Regionova
 • 064 Mladá Boleslav – Dolní Bousov (– Stará Paka): cca 80 % osobních vlaků v úseku Mladá Boleslav hl.n. – Mladějov v Čechách, 3 jednotky Regionova
 • 070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov: 99 % rychlíků v celé trati a 100 % spěšných a osobních vlaků v úseku Praha – Mladá Boleslav, 9 vozidel řady 854 a 11 vozidel řady 054 / 057. V úseku Mladá Boleslav – Turnov 80 % osobních vlaků, 2 jednotky Regionova
 • 071 Nymburk – Mladá Boleslav: 100 % osobních vlaků, 2 jednotky Regionova
 • 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ: 100 % osobních vlaků z / do Lysé nad Labem – souprava řídící vůz 961 + dva vozy Bdmtee
 • 080 Bakov nad Jizerou – Česká Lípa: 100 % osobních vlaků, 1 jednotka Regionova na středočeském úseku tratě
 • 091 Praha – Kralupy nad Vltavou: cca 75 % osobních vlaků, o víkendu 100 %, 5 jednotek CityElefant
 • 120 a 093 Praha – Kladno – Rakovník / Kralupy n. Vlt.: cca 90 % osobních a spěšných vlaků v pracovní dny, 100 % o víkendu – 12 jednotek Regionova. Rychlíky: ze 100 % soupravy 854 + 054 + 954 (2 soupravy).
 • 171 Praha – Beroun: 99 % osobních vlaků, 14 jednotek CityElefant
 • 210 Praha – Vrané n. Vlt. – Čerčany / Dobříš: cca 50 % osobních vlaků, 4 jednotky Regionova, další budou nasazeny během roku.
 • 221 Praha – Benešov u Prahy: v pracovní dny 42 %, o víkendu 100 % osobních vlaků, 8 jednotek CityElefant. Od července budou v rámci ROP nasazeny další 2 jednotky (72 %), od října další dvě (90 %).
 • 231 Praha – Lysá n. Lab. – Nymburk – Kolín: 95 % osobních vlaků, 13 jednotek City Elefant
 • 232 Lysá nad Labem – Milovice: 75 % osobních vlaků zajistí 1 jednotka City Elefant, na 25 % osobních vlaků bude nasazena 1 jednotka Regionova
 • 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou: z ROP budou v červnu dodány 3 jednotky Regionova, poté budou na 99 % vlaků nasazeny Regionovy.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy