Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 11. prosince v Pardubickém kraji

7.12.2011 - 16:37

V neděli 11. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2012. Organizátor regionální dopravy v Pardubickém kraji, společnost OREDO, připravil nový koncept krajské dopravy, který bude znamenat zásadní změnu dopravního modelu prakticky všech vlakových linek. V rámci zavedení nového integrovaného dopravního systému IREDO začne platit jednotný tarif. Na šesti úsecích tratí není vlaková doprava objednána a v jednom úseku budou vlaky jezdit jen o víkendech a v letní sezóně. Celkový rozsah regionální vlakové dopravy v jízdním řádu 2011/12 však zůstane na stejné úrovni jako v roce 2011.Dopravní výkony, které zajišťovaly nejméně vytížené spoje, se nově přesunou na tratě, kde je po vlakové dopravě dostatečná poptávka. České dráhy zavedou nové přímé vlaky z Pardubic do Wroclawi, rozšíří počet spěšných vlaků mezi Pardubicemi a Lichkovem a mezi Pardubicemi a Hlinskem. Při cestě z Lanškrouna do České Třebové nově odpadne cestujícím přestup v Rudolticích. Nový jízdní řád bude platit až do 8. prosince 2012.

Celkový rozsah výkonů regionálních vlakových spojů v Pardubickém kraji bude v jízdním řádu 2011/12 činit 4,78 mil. vlakokilometrů, což představuje shodný rozsah jako v současném jízdním řádu. Společnost OREDO neobjednala v závazku veřejné služby vlaky na trati 015 v úseku Prachovice – Heřmanův Městec a dále na několika úsecích tratí vedoucích do sousedních krajů: na tratích 016 v úseku Holice – hranice s Královéhradeckým krajem (– Borohrádek), 024 v úseku Moravský Karlov – hranice s Olomouckým krajem (– Štíty), 025 v úseku Dolní Lipka – hranice s Olomouckým krajem (–Hanušovice), 262 v úseku Moravská Třebová – hranice s Jihomoravským krajem (– Velké Opatovice) a 271 v úseku Chornice – hranice s Olomouckým krajem (– Dzbel). K významné redukci objednávky dochází na trati 261 v úseku Pustá Kamenice – Žďárec u Skutče, kde jsou nově objednány pouze 3 páry víkendových (rekreačních) spojů. Objednateli se ve spolupráci s dopravcem podařilo nalézt další možná opatření vedoucí k úsporám nákladů regionální železniční dopravy. Společným postupem při optimalizačním procesu je tak dosaženo nejen úspory personálních nákladů, ale i nákladů na provoz vozidel. Vytvořil se tak prostor pro zachování a případné rozšíření dopravních výkonů tam, kde je tomu odpovídající poptávka. Vzhledem k jednáním o výši financování regionální dopravy je tak možné zachovat rozsah dopravy v Pardubickém kraji i při navýšení cen vstupů.

V jízdním řádu 2011/12 vyjede v Pardubickém kraji denně v průměru 550 regionálních vlaků. V pracovních dnech bude vypravováno 606 vlaků, o víkendu jich pojede 489.

S novým jízdním řádem se v Pardubickém kraji spouští nový integrovaný dopravní systém spočívající v kompletní optimalizaci veřejné dopravy a zavedení jednotného tarifu IDS IREDO. Nový tarif IREDO umožní cestovat na jeden jízdní doklad všemi zaintegrovanými spoji. V rámci IDS IREDO bude možné v Pardubickém kraji cestovat všemi osobními, spěšnými vlaky a rychlíky Českých drah. Do IDS IREDO bude zařazena samozřejmě také většina autobusových linek a ve vybraných městech rovněž městská hromadná doprava. IDS IREDO v Pardubickém kraji je systém shodný jako v Královehradeckém kraji, na integrovaný doklad IDS tak bude možné jezdit i mezi těmito kraji, což je první případ v rámci České republiky. Na jednu jízdenku tak bude možné cestovat veřejnou dopravou například z Lanškrouna do Janských Lázní, bez ohledu na počet přestupů a při využití vlaku i autobusu.Kromě IDS IREDO bude na příslušných tratích v Pardubickém kraji nabízen také IDS JMK a nadále zůstává v platnosti tarifní dohoda VYDIS.

U všech pokladních přepážek ČD v Pardubickém i Královéhradeckém kraji je možné zakoupit časové jízdní doklady IREDO, což je výhodné i pro cestující, kteří využívají autobusovou dopravu. Při nákupu v železničních stanicích je možný až dvouměsíční předprodej. Devadesátidenní jízdenky prodávají pouze České dráhy a právě ty jsou nejvíce cenově výhodné – cestující za ně zaplatí pouze 81násobek ceny za jednotlivou jízdu, přitom může v dané relaci jezdit během platnosti jízdenky neomezeně. Výhodné odbavení IREDO mohou tedy všichni uživatelé veřejné dopravy v Pardubickém kraji získat právě na přepážkách osobních pokladen ČD.

Nejvýznamnější změny v regionální železniční dopravě v Pardubickém kraji

 • Nové přímé vlaky z Pardubic do Wroclawi

Od nového jízdního řádu dojde k rozšíření přeshraničního spojení Pardubického kraje s Polskem. Denně budou nadále vedeny 4 páry regionálních vlaků v relaci (Pardubice –) Ústí nad Orlicí – Lichkov – Klodzko, o víkendech bude nabídka spojení přes hraniční přechod Lichkov – Międzylesie doplněna o další pár vlaků. Nově pojedou některé vlaky až do Wroclawi.

V jízdním řádu 2011/12 mohou cestující z Pardubic do Wroclawi využít přímý spěšný vlak Sp 1915 Glacensis, s odjezdem z Pardubic v 6:30 a příjezdem do polské Wroclawi v 10:48. V podvečerních hodinách odjíždí z Pardubic hl.n. v 17:31 spěšný vlak Sp 1919 Orlice, který má příjezd do Wroclawi ve 21:41. V opačném směru je z Wroclawi do Pardubic zajištěno spojení v 5:35 (příjezd do Pardubic je v 9:57), podvečerní návrat zpět z Polska je možný také přímým vlakem Sp 1914 Glacensis (Wroclaw 15:49 – Pardubice 20:26). Spěšné vlaky do Polska mají ve stanici Pardubice hl.n. výhodné přestupní vazby na expresní vlaky z Prahy a opačně. Na těchto spojích budou nasazovány klasické soupravy Českých drah a polské pantografické jednotky.

 • Z České Třebové do Lanškrouna bez přestupu

Mezi Českou Třebovou a Lanškrounem bude rozšířena nabídka spojení. Nově pojedou všechny vlaky přímo, bez nutnosti přestupu v Rudolticích v Čechách. Celkem pojede v pracovních dnech mezi Českou Třebovou a Lanškrounem 21 párů vlaků. V exponovaných časech ranní a odpolední špičky budou cestujícím na této trati nabízeny vlaky v cca 30minutovém rozestupu. Na všech vlacích mezi Českou Třebovou a Lanškrounem budou nově nasazeny modernizované jednotky Regionova. V druhé polovině roku 2012 předpokládáme nasazení zcela nové vlakové soupravy, kterou České dráhy pořídí za přispění EU.

 • Rozšíření počtu spěšných vlaků z Pardubic do Lichkova

Na trati z Pardubic do Letohradu a dále do Lichkova bude rozšířen počet spěšných vlaků. V jízdním řádu 2011/12 bude denně vypraveno 7 párů spěšných vlaků. Tyto vlaky budou z Pardubic hl.n. odjíždět v 6:30, 7:31, 11:36, 13:36, 15:30, 16:30 a 17:31, v opačném směru budou spěšné vlaky do Pardubic hl.n. přijíždět v 7:25, 8:25, 14:25, 16:30, 17:25, 18:25 a 20:26. Vybrané vlaky budou vedeny moderními příměstskými klimatizovanými jednotkami CityElefant.

 • Rozšíření počtu spěšných vlaků z Pardubic do Hlinska v Čechách

Mezi Pardubicemi a Hlinskem pojedou spěšné vlaky nově ve dvouhodinovém intervalu, v přepravních špičkách pojedou další posilové spoje. Spěšné vlaky budou pokračovat z Hlinska do Havlíčkova Brodu jako zastávkové, bez nutnosti přestupu. Na všech vlacích budou nasazeny modernizované motorové jednotky Regionova. Spěšné vlaky nahradí i zrušené rychlíky Pardubice – Jihlava, které Ministerstvo dopravy neobjednalo.

Konkrétní změny v jízdním řádu regionálních vlaků v Pardubickém kraji

 • Trať 010 Kolín – Česká Třebová

V úseku Kolín – Pardubice hl.n. jedou vlaky rámcově ve dvouhodinovém taktu, v ranní a odpolední špičce v pracovních dnech je interval mezi spoji hodinový. V exponovaných časech ranní špičky budou vlaky do Pardubic ve směru z Chvaletic nadále přijíždět po cca 30 minutách. Některé vlaky budou nově projíždět zastávkami Lhota pod Přeloučí, resp. Pardubice-Opočínek a Pardubice-Svítkov.

Spěšné vlaky z Pardubic do Prahy nově nepojedou mezi Pardubicemi a Kolínem. Tyto vlaky budou mít nově výchozí / cílovou stanici Kolín.

V úseku Pardubice hl.n. – Česká Třebová jedou vlaky rámcově ve dvouhodinovém intervalu, v ranní a odpolední špičce v pracovních dnech jsou v mezipolohách vedeny další spoje, takže se rozestup mezi vlaky snižuje na hodinu. V exponovaných časech ranní špičky budou vlaky v úseku Pardubice – Moravany vedeny po cca 30 minutách. V Moravanech jsou nadále zajištěny výhodné přípojové vazby mezi vlaky na hlavní trati a vlaky na trati Chrudim – Holice. Nabídku osobních vlaků na této trati doplňuje několik párů spěšných vlaků, které budou jezdit mezi Pardubicemi a Lichkovem. Tyto spěšné vlaky rozšíří nabídku spojení do frekventovaných stanic na trase (Pardubice-Pardubičky, Moravany, Choceň, Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí), stejně jako nový spěšný vlak Sp 1629, který odjíždí z Pardubic ve 14:30 a jede přímo až do stanice Svitavy – na tomto vlaku bude nasazena jednotka CityElefant. Tyto moderní soupravy pojedou i na některých dalších osobních a spěšných vlacích.

 • Trať 015 Přelouč – Prachovice

V úseku Přelouč – Heřmanův Městec jedou vlaky rámcově ve dvouhodinovém intervalu, v ranní a odpolední špičce v pracovních dnech je doplňují další spoje, takže se rozestup mezi vlaky snižuje na hodinu. V úseku Heřmanův Městec – Prachovice Pardubický kraj neobjednal dopravu, proto zde v jízdním řádu 2011/12 vlaky ČD nepojedou.

 • Trať 016 Chrudim – Borohrádek

Dopravní model na této trati bude podobný jako ve stávajícím jízdním řádu. O víkendu pojede nový osobní vlak z Moravan (odj. v 0:45) do Holic. Tento vlak navazuje ve stanici Pardubice hl.n. na rychlík R 719 z Prahy (odj. z Prahy hl.n. ve 23:10). V úseku Holice – Borohrádek společnost OREDO v rámci optimalizace dopravy neobjednala dopravu, proto zde v jízdním řádu 2011/12 vlaky ČD nepojedou.

 • Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová

Vlaky na této trati pojedou v zásadě ve dvouhodinovém intervalu, v ranní a odpolední přepravní špičce je rozestup mezi vlaky zkrácen na hodinu. Všechny vlaky pojedou mezi Českou Třebovou a Moravskou Třebovou přímo, bez nutnosti přestupu v Třebovicích v Čechách. Ve stanici Česká Třebová jsou vytvořeny výhodné přípojové návaznosti od regionálních i dálkových vlaků ze všech směrů. V jarních měsících roku 2012 bude na tuto trať v rámci zkvalitňování regionální dopravy nasazena modernizovaná souprava Regionova.

V úseku Moravská Třebová – Chornice – Velké Opatovice společnost OREDO v rámci optimalizace dopravy neobjednala dopravu, proto zde v jízdním řádu 2011/12 vlaky ČD nepojedou.

 • Trať 018 Choceň – Litomyšl

Vlaky mezi Chocní a Vysokým Mýtem město pojedou po celý den v cca hodinovém intervalu, v ranní a odpolední špičce se interval spojů snižuje na cca 30 – 45 minut. Na převážné části vlaků mezi Chocní a Vysokým Mýtem bude nově nasazena modernizovaná jednotka Regionova.

V úseku Vysoké Mýto město – Litomyšl dochází v rámci optimalizace dopravy prováděné společností OREDO ke snížení počtu spojů. V tomto úseku nově denně pojede pouze 5 párů vlaků, a to v odchylných časech v pracovní dny a o víkendech, podle poptávky cestujících. Spoje v tomto úseku pojedou pouze v přepravně zajímavých časech. Další novinkou v tomto úseku je zavedení specifického způsobu odbavování cestujících – vlaky mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí budou jezdit převážně bez průvodčích, odbavení cestujících provede strojvedoucí.

 • Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun

V úseku Česká Třebová – Lanškroun nově pojedou všechny vlaky přímo, bez nutnosti přestupu v Rudolticích v Čechách. Vlaky nově jedou v hodinovém intervalu, s částečným omezením v časech přepravního sedla. Naopak v exponovaných časech ranní a odpolední špičky mezi Českou Třebovou a Lanškrounem pojedou vlaky v cca 30minutovém intervalu. Ve stanici Česká Třebová jsou vytvořeny výhodné přípoje od regionálních i dálkových vlaků. Vlaky této linky nebudou zastavovat v Třebovicích v Čechách (zastavovat tu budou osobní vlaky z trati č. 017 a 270). Cestování z České Třebové do Lanškrouna se díky tomu zrychlí.

Na všech vlacích na této trati budou nově nasazeny modernizované jednotky Regionova. V závěru roku 2012 zde České dráhy plánují nasadit zcela nový motorový vlak, což přinese nejen zvýšení komfortu, ale i další zkrácení cestovní doby.

 • Trať 020 Choceň – Týniště nad Orlicí (– Hradec Králové)

Model dopravy na této trati zůstává téměř nezměněn. Osobní vlaky jedou v cca dvouhodinovém intervalu, ve špičkových částech dne je nabídka dopravy hodinová. Nadále jedou tradiční spěšné vlaky do / z Náchoda.

 • Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí (– Týniště nad Orlicí)

Model dopravy na této trati zůstává téměř nezměněn, nadále pojedou přímé spěšné vlaky v relaci Letohrad – Hradec Králové, na kterých budou i nadále nasazeny modernizované soupravy.

Zůstává zachováno přímé spojení Letohradu s Prahou přes Hradec Králové, nadále pojede jeden pár přímých rychlíků Letohrad – Praha. Tyto rychlíky pojedou ve shodných časech jako v letošním roce. Nabídka rychlíků a spěšných vlaků bude v mezipolohách doplněna osobními vlaky, takže spoje na této trati pojedou v zásadě ve dvouhodinovém intervalu, v ranní a odpolední špičce bude rozestup mezi vlaky hodinový. V rámci optimalizace dopravy prováděné organizátorem OREDO nebudou od nového jízdního řádu zastavovat vlaky na zastávce Sopotnice; k výraznému omezení zastavování vlaků dojde rovněž na zastávce Lukavice v Čechách.

 • Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov – Moravský Karlov

Na trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova dochází k rozšíření podílu spěšných vlaků na regionální dopravě. Tyto spěšné vlaky budou vedeny již z Pardubic a pojedou do Lichkova, cestujícím na Letohradsko tak odpadá nutnost přestupu v Ústí nad Orlicí. Z Pardubic do Letohradu a Lichkova nabídnou České dráhy celkem sedm párů spěšných vlaků, které doplní zastávkové osobní vlaky z Ústí nad Orlicí do Letohradu, většinou s pokračováním do Lichkova. Trasy osobních vlaků jsou přizpůsobeny přípojovým návaznostem v Ústí nad Orlicí a Lichkově. Z Ústí nad Orlicí do Letohradu jsou vlaky v přepravních špičkách vedeny ve čtyřiceti až šedesátiminutovém intervalu.

V sobotu pojede z Pardubic do Letohradu nový noční spěšný vlak Sp 1913 Zemská brána, který bude z Pardubic hl.n. odjíždět v 23:25 a v Pardubicích bude mít přípoj od rychlíku R 443 Šírava. Toto večerní víkendové spojení umožní návrat z návštěvy kulturních a sportovních akcí nejen na Pardubicku, ale také v Praze (odjezd rychlíku z Prahy hl.n. bude ve 22:13). Z metropole se budou moci později vracet nejen cestující z Letohradska, ale též z dalších míst v Pardubickém kraji, neboť spěšný vlak je rovněž náhradou za rychlík R 721 František Křižík, jehož jízda nebyla pro soboty ze strany MD ČR objednána.  

Vybrané vlaky mezi Ústím nad Orlicí a Lichkovem budou nově vedeny moderními klimatizovanými jednotkami CityElefant.

V úseku Lichkov – Moravský Karlov dochází v rámci optimalizace dopravy prováděné společností OREDO ke snížení počtu spojů. Vlaky budou mít v tomto úseku přestupní vazby pouze na osobní vlaky z / do Letohradu. Přestupní vazby v Lichkově od linky spěšných vlaků Pardubice – Lichkov budou v rámci optimalizace zajištěny autobusovou dopravou. V úseku Lichkov – Moravský Karlov bude rozšířen samoobslužný způsob odbavování cestujících na všechny vlaky. Předprodej jízdenek bude možný ve stanici Králíky, jinak zajistí odbavení cestujících strojvedoucí motorových vlaků.

V úseku Moravský Karlov – Štíty společnost OREDO v rámci optimalizace dopravy neobjednala dopravu, proto zde v jízdním řádu 2011/12 vlaky ČD nepojedou.

 • Trať 025 Dolní Lipka – Hanušovice

Společnost OREDO na této trati v rámci optimalizace dopravy neobjednala dopravu, proto zde v jízdním řádu 2011/12 vlaky ČD nepojedou.

 • Trať 031 Pardubice – Hradec Králové

Na trati mezi krajskými městy dochází k zásadní změně modelu dopravy. V novém jízdním řádu dochází k posunům tras rychlíků Pardubice – Liberec; ty budou nově odjíždět z Pardubic hl.n. o 10 minut později, tedy vždy 5. minutu po celé liché hodině. Jejich příjezd do Pardubic hl.n. je naopak dříve, a to o 6 minut. Přípoje na dálkové vlaky ve směru do Brna jsou zachovány, nově vznikají i přípoje k rychlíkům z / do Prahy.

Zásadní změnou bude výrazné zvýšení počtu spěšných vlaků spojujících obě krajská města. Spěšné vlaky budou z Pardubic do Hradce Králové odjíždět nově každou hodinu, vždy po 30. minutě. Zpět do Pardubic pojedou spěšné vlaky rovněž každou hodinu, s příjezdy do Pardubic hl.n. těsně před 30. minutou. Tyto spěšné vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové zastaví pouze ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem. Čtyři páry spěšných vlaků zajistí v pracovní dny nové přímé spojení Pardubic s Trutnovem.

Rychlé spojení obou krajských měst bude doplněno osobními vlaky, které pojedou ve zhruba dvouhodinovém rozestupu, ve špičkách pracovních dnů budou osobní zastávkové vlaky vedeny v cca hodinovém intervalu.

Noční osobní vlak z Pardubic do Hradce Králové bude nově odjíždět o hodinu později, nově až v 1:25. Tento vlak pojede jako přípoj od rychlíku R 441 Excelsior, který odjíždí z Prahy 0:12.

 • Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách

Na této trati dochází rovněž ke změně modelu železniční dopravy. Od změny grafikonu nevyjedou dva páry rychlíků Pardubice – Jihlava, které neobjednalo Ministerstvo dopravy. Naopak v regionální dopravě dochází mezi Pardubicemi a Hlinskem v Čechách k výraznému nárůstu podílu spěšných vlaků. Ty nově pojedou ve dvouhodinovém intervalu a v přepravních špičkách je doplní další posilové spoje. V úseku z Pardubic do Hlinska bude dvouhodinová nabídka spěšných vlaků doplněna o dvouhodinový mezitakt osobních vlaků, který bude obsluhovat všechny zastávky. V příměstském úseku Pardubice – Chrudim (–Slatiňany) pojedou v exponovaných časech další spoje a cestujícím tak bude nabízen cca půlhodinový interval. Vybrané spoje, které pojedou z Pardubic hl.n. ve směru Chrudim, tradičně pojedou mezi pardubickým hlavním a rosickým nádražím na konci vlaků ve směru Hradec Králové a v Pardubicích-Rosicích nad Labem budou odvěšeny.

 • Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno)

Na této trati nadále pojedou spěšné vlaky v úseku Česká Třebová – Brno. Jejich časové vedení i četnost jízdy je obdobná jako v současném jízdním řádu. I v novém grafikonu tedy budou ve špičkových časech sloužit jako doplněk rychlíkové linky Praha – Česká Třebová – Brno, díky němuž je rychlé spojení mezi Českou Třebovou a Brnem nabízeno každou hodinu. Dojde k rozšíření počtu přímých osobních vlaků z Brna až do Březové nad Svitavou. Nově pojedou vlaky v této relaci ve dvouhodinovém intervalu, ve špičce bude interval vlaků zkrácen na 1 hodinu.

V úseku mezi Českou Třebovou a Letovicemi pojedou v rámci optimalizace dopravy prováděné společností OREDO jen 2 páry osobních vlaků. Z Letovic do České Třebové pojedou tyto vlaky pouze v ranní přepravní špičce, zpět z České Třebové budou vedeny v odpoledních a podvečerních hodinách. V jízdním řádu  2011/12 nebude obsluhována zastávka Svitavy-Lány. Pardubický kraj po uzávěrce jízdního řádu uplatnil požadavek u Českých drah na zastavení osobních vlaků na zastávce Březová nad Svitavou-Dlouhá, která původně obsluhována být neměla. Osobní vlaky ČD tedy na této zastávce zastaví.

Celý model dopravy je doplněn několika páry osobních vlaků, které pojedou v trati Česká Třebová – Svitavy. Ve stanici Svitavy jsou vytvořeny výhodné přestupní návaznosti ve směru do Poličky.

 • Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče

Na této trati dochází k zásadní změně modelu dopravy. Pravidelná osobní doprava bude provozována v úseku Svitavy – Pustá Kamenice, v úseku Pustá Kamenice – Žďárec u Skutče budou provozovány pouze víkendové (rekreační) spoje.

Jízdní řád v úseku Svitavy – Pustá Kamenice vychází z přípojových návazností ve Svitavách. Vlaky v tomto úseku jedou v zásadě ve dvouhodinovém intervalu, v přepravních špičkách je rozestup mezi vlaky hodinový. Ve Svitavách jsou zajištěny rychlé přestupní vazby na rychlíky linky Praha – Brno. V přepravních špičkách jsou ve Svitavách zajištěny přestupy na spěšné vlaky linky Česká Třebová – Brno. Všechny vlaky jedou v úseku Svitavy – Pustá Kamenice přímo, bez nutnosti přestupu a s minimálním pobytem v Poličce.

V úseku mezi Svitavami a Poličkou budou vlaky zastavovat pouze na zastávkách Svitavy zastávka a Vendolí zastávka, ostatní zastávky budou vlaky projíždět.

V úseku Pustá Kamenice – Žďárec u Skutče pojedou pouze tři páry rekreačních víkendových vlaků spojujících Vysočinu s krajským městem Pardubice. Víkendový vlak z Pardubic dorazí do Borové u Poličky v 9:00, odtud se bude vracet zpět do Pardubic buď v 15:19 (v zimním období) nebo v 18:09 (v letním období). Pro cestu zpět do Pardubic je možné využít i dřívější spojení s přestupem ve Žďárci u Skutče; i tyto vlaky pojedou odchylně podle ročního období (v zimním období ve 13:21, v letním období pak v 15:56). Na všech těchto víkendových vlaky budou nasazeny modernizované jednotky Regionova, umožňující přepravu kol.

 • Trať 270 Česká Třebová – Zábřeh na Moravě

Dopravní model na této trati bude podobný jako ve stávajícím jízdním řádu. Vlaky pojedou v zásadě ve dvouhodinovém intervalu, v ranní špičce je rozestup mezi vlaky zkrácen na hodinu. Z České Třebové (s výjimkou ranní špičky) budou vlaky odjíždět vždy v sudou hodinu a 22. minutu, zpět do České Třebové dorazí v sudou hodinu a 16. minutu. Provoz osobních vlaků na této trati je zajišťován převážně modernizovanou jednotkou Regionova.

Nasazení moderních a modernizovaných vozidel v Pardubickém kraji

V jízdním řádu pro rok 2012 bude na 45 % regionálních vlakových spojů ČD nasazeny soupravy sestavené z nových nebo modernizovaných vozidel. S těmi se budou cestující potkávat zejména na těchto úsecích:

 • Kolín – Česká Třebová: na vybraných osobních a spěšných vlacích budou nasazeny jednotky CityElefant – cca 40 %
 • Choceň – Vysoké Mýto město: téměř 90 % spojů je vedeno jednotkami Regionova
 • Česká Třebová – Lanškroun: na 100 % regionálních vlaků budou nasazeny jednotky Regionova
 • Letohrad – Doudleby nad Orlicí: více než 50 % spojů bude zajištěno modernizovanými soupravami 854, 054, 954
 • Ústí nad Orlicí – Lichkov: navybraných osobních a spěšných vlacích pojedou jednotky CityElefant
 • Pardubice hl.n. – Hlinsko v Čechách: 100 % regionálních vlaků zajistí jednotky Regionova
 • Česká Třebová – Svitavy: najednom páru vlaků v pracovní dny bude nasazena jednotka CityElefant
 • Česká Třebová – Zábřeh na Moravě: na téměř 90 % regionálních vlaků budou nasazeny jednotky Regionova.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy