Tiskové zprávy

Mezinárodní studie prokázala ekologické výhody vlaků

1.8.2012 - 11:33

Mezinárodní železniční unie si nechala vypracovat studii o  externích nákladech, tzv. externalitách, u jednotlivých druhů dopravy. Ty se projevují zejména prostřednictvím znečištěného ovzduší, hluku, ale i nehod. Experti ze společností CE Deft, INFRAS a ISI došli k závěru, že železniční doprava má ve srovnání se silniční na externalitách v Evropské unii nepatrný podíl. Zatímco osobní a nákladní vlaky způsobují okolo dvou procent těchto nákladů, osobní automobily více než 60 procent a všechny druhy silničních prostředků dokonce přes 90 procent.

Hlavním závěrem je, že železniční doprava má v přepočtu na osobokilometry asi čtyřikrát méně externích nákladů než silniční nebo letecká. U nákladní dopravy dokonce šestkrát méně. Zatímco externí náklady na jednoho cestujícího ve vlaku mají činit 15,3 eura (u elektrické trakce jen 12 eur), v případě osobních automobilů to je 64,7 eura a v letecké dopravě 57,1 eura. Více než polovina externích nákladů ze silniční dopravy přitom pochází z nehod. U letadel zase z drtivé většiny souvisí se změnou klimatu.

Zveřejněná studie zkoumala údaje z roku 2008, přičemž experti zpracovali data z 25 států Evropské unie (bez Malty a Kypru) plus z Norska a Švýcarska. Celková roční výše dopravních externích nákladů činila v těchto zemích více než 500 miliard eur, tedy asi 4 procenta HDP. Okolo 76 procent externích nákladů souvisí s osobní dopravou, zbývajících 24 procent s nákladní.

„Zpráva je dalším jasným důkazem výhod železniční dopravy, a to ze společenského i ekonomického hlediska,“ říká Jean-Pierre Loubinoux, generální ředitel Mezinárodní železniční unie, a dodává: „Ukazuje také klíčovou roli železnice při budování takzvané zelené ekonomiky.“   

Podíl na dopravních externalitách v EU*

Osobní automobily   62 %

Autobusy   4 %

Motocykly   5 %

Lehké nákladní automobily   9 %

Těžké nákladní automobily   14 %

Nákladní vlaky   1 %

Osobní vlaky   1 %

Letadla**    4 %

Říční lodě   0,3 %

*           EU včetně Norska a Švýcarska, bez Malty a Kypru.

**         Pouze letadla na linkách uvnitř posuzovaných států.


CO JE TO EXTERNALITA

V negativním slova smyslu se jedná o náklad, za který jeho původce nemusí platit. Typickým příkladem je poškození životního prostředí, ke kterému dochází z nějaké ekonomické činnosti. Ve společnosti vznikne škoda (vyjádřitelná např. zvýšením výdajů na lékařskou péči), ale znečišťovatel se vyhne úhradě.

Tisková zpráva byla zpracována na základě podkladů Mezinárodní železniční unie UIC v Paříži a Společenství evropských železnic CER v Bruselu.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy